Now showing items 1-5 of 5

 • Analýza podmínek obrábění hliníku a jeho slitin 

  Jelínek, Adam
  Obrábění hliníku a hliníkových slitin je problém, který je zde řešen. K jehož největším problémům patří správné zvolení nástrojového materiálu a tím následná eliminace lepení obráběného materiálu na nástroj. Dalším důležitým ...
 • Monitorování výrobní přesnosti 

  Jelínek, Adam
  Předložená závěrečná práce se zabývá implementací cloudových systémů pro monitorování a zvyšování výrobní přesnosti CNC výrobních strojů v kontextu průmyslu 4.0. Byla vytvořena demonstrační aplikace běžící v cloudu MindSphere ...
 • Technologické podmínky aplikace supertvrdých řezných materiálů 

  Jelínek, Adam
  Diplomová práce je zaměřena na aplikaci supertvrdých řezných materiálů, kam patří polykrystalický diamant a kubický nitrid boru. Jsou zde řešeny oblasti použití supertvrdých řezných materiálů, nejvhodnější řezné podmínky, ...
 • Vyhodnocování účinnosti strojů pro zabezpečení výrobního úkolu 

  Harnová, Veronika
  Diplomová práce se zabývá vyhodnocováním účinnosti strojů ve zvoleném výrobním úseku. Teoretická část stručně popisuje řízení výroby a teoretické metody pro hodnocení OEE. Dále jsou zde představeny vybrané informační systémy ...
 • Zpracování dat z měření obráběcích strojů 

  Jelínek, Adam
  Cílem předložené práce je navrhnout postup zavedení pravidelné kontroly geometrické přesnosti výrobních strojů do procesu údržby ve firmě Walter s.r.o. Provést sérii měření, vyhodnotit získaná data a na jejich základě ...