Now showing items 1-20 of 24

 • 3D skener se strukturovaným osvětlením 

  Hadzima, Jaroslav
  3D skener je zariadenie, ktoré je schopné analýzou najčastejšie obrazových dát vytvoriť model skenovaného objektu. Rozdelenie 3D skenerov sa delí na kontaktné a bezkontaktné. Táto práca je zameraná na problematiku 3D ...
 • Adaptivní řízení varny malého pivovaru 

  Kalivoda, Jakub
  Táto diplomová práca sa zaoberá návrhom a adaptívnym riadením varne malého pivovaru. Obsahuje stručný úvod do technológie výroby piva a adaptívneho riadenia. Okrem toho obsahuje návrh malého domáceho pivovaru a riadiacej ...
 • Algoritmy pro procházení 2D bludiště 

  Chvíla, Lukáš
  Tato práce popisuje způsob automatického nalezení cesty ve 2D bludišti, které je zadáno formou bitmapových mřížek obsazenosti. Problém byl řešen v jazyce C# za pomoci algoritmu přímkové dekompozice, pomoci kterého je ...
 • Analýza postavení kostí dolní končetiny užitím Microsoft Kinect One 

  Tatýrek, Ondřej
  Tato diplomová práce se zabývá vývojem softwarového nástroje určeného k měření postavení kostí dolní končetiny. Je rozebrána problematika postavení chodidla a celé dolní končetiny, včetně určení významných bodů. Také jsou ...
 • Analýza průchodnosti terénem pomocí strojového chápání map 

  Pařík, David
  Diplomová práce se zabývá tvorbou počítačové aplikace, která může být použita pro převedení rastrové mapy do modelu. Aplikace využije tento model pro výpočet optimální trasy mezi dvěma lokacemi. Práce popisuje vývoj modulu ...
 • Analýza průchodnosti terénem pomocí strojového chápání map 

  Pařík, David
  Diplomová práce se zabývá tvorbou počítačové aplikace, která může být použita pro převedení rastrové mapy do modelu. Aplikace využije tento model pro výpočet optimální trasy mezi dvěma lokacemi. Práce popisuje vývoj modulu ...
 • Bezpečnostní protikolizní systém pro mobilní roboty 

  Křivský, Josef
  Bakalářská práce se věnuje návrhu bezkontaktního protikolizního systému pro mobilní roboty. Návrh je zaměřen na účinnou detekci překážek, s co nejvyšší bezpečností provozu, co nejvýhodnějším rozmístěním senzorů, ale také ...
 • Brno Urban Dataset - The New Data for Self-Driving Agents and Mapping Tasks 

  Ligocki, Adam; Žalud, Luděk; Jelínek, Aleš (IEEE, 2020-06-01)
  Autonomous driving is a dynamically growing field of research, where quality and amount of experimental data is critical. Although several rich datasets are available these days, the demands of researchers and technical ...
 • Fully Automated DCNN-Based Thermal Images Annotation Using Neural Network Pretrained on RGB Data 

  Ligocki, Adam; Jelínek, Aleš; Žalud, Luděk; Rahtu, Esa (MDPI, 2021-02-24)
  One of the biggest challenges of training deep neural network is the need for massive data annotation. To train the neural network for object detection, millions of annotated training images are required. However, currently, ...
 • Jednotka pro bezdrátový přenos elektrické energie 

  Jelínek, Aleš
  Cílem této práce je ověřit praktickou realizovatelnost konceptu přenosu elektrické energie pomocí indukčních cívek. V první části je popsán matematický model a teoretický důkaz funkčnosti a dále je uvedena metoda detekce ...
 • Lineární jednotka s krokovým motorem 

  Farba, Marek
  Témou bakalárskej práce je lineárna jednotka s krokovým motorom. Práca je zameraná na návrh jednotky, stručný popis lineárnych vedení a krokového motora. Ďalej sa zaoberá rozborom modelu navrhnutej jednotky, výpočtami ...
 • Lines to Planes Registration 

  Jelínek, Aleš; Ligocki, Adam (Science and Technology Publications, 2019-07-29)
  This paper deals with the Line-Plane registration problem. First we introduce the matter of geometrical object fitting and show the specificity of the Line-Plane combination. Then the method is derived to fulfill all usual ...
 • Malá pec pro reflow 

  Pavelka, Radek
  Tato práce se zabývá návrhem prototypu malé pece pro pájení plošných spojů pomocí metody reflow. Je zde popsána konstrukce pece, její termodynamické vlastnosti a návrh řídící a výkonové elektroniky a softwaru ji ovládajícího. ...
 • Metody současné sebelokalizace a mapování pro hloubkové kamery 

  Ligocki, Adam
  Tato diplomová práce se zabývá tvorbou fúze pozičních dat z existující realtimové im- plementace vizuálního SLAMu a kolové odometrie. Výsledkem spojení dat je potlačení nežádoucích chyb u každé ze zmíněných metod měření, ...
 • Měření vlastností laserového zdroje s válcovou optikou 

  Jelínek, Aleš
  Předmětem práce je návrh a realizace přístroje pro měření intenzity světla laserového zdroje s válcovou optikou. Cílem je kontrola vlastností laseru při jeho konstrukci – primárně stejnoměrné osvětlení v celé délce stopy. ...
 • On registration of vector maps with known correspondences 

  Jelínek, Aleš; Ligocki, Adam (VSB-Technical University of Ostrava, 2019-09-01)
  Data association and registration is an important and actively researched topic in robotics. This paper deals with registration of two sets of line segments, which is especially useful in mapping applications. Our method ...
 • On registration of vector maps with known correspondences 

  Jelínek, Aleš (IEEE, 2018-05-21)
  Data association and registration is an important and actively researched topic in robotics. This paper deals with registration of two sets of line segments, which is especially useful in mapping applications. ...
 • Online ovládání robotického SCARA manipulátoru 

  Pařík, David
  Bakalářská práce se zabývá SCARA robotem značky Epson. Teoretická část popisuje části a funkce manipulátoru H554BN a jeho kontroléru SRC 310. Je zde taky zahrnuta kapitola o jazyku SPEL III, sloužícímu k programování robotu. ...
 • Řídicí systém varny malého pivovaru 

  Cedrych, Jan
  Tato práce se zabývá návrhem a následným zhotovením a uvedením do provozu řídicího systému pro varnu domácího nanopivovaru. Výkonová elektronika je uzpůsobena již dříve pořízenému vybavení pivovaru. U řídicí jednotky jsou ...
 • Řízení modelu posuvné brány 

  Bubeník, Martin
  Táto práca sa zaoberá návrhom a následnou fyzickou realizáciou zmenšeného modelu posuvnej brány ovládanej pomocou mobilnej aplikácie pripojením sa na Wi-Fi sieť. Práca pozostáva z mechanickej, elektrickej a programovej ...