Now showing items 1-4 of 4

 • Generátor klientů pro Language Server Protocol 

  Jelínek, Dominik
  Diplomová práce se zabývá protokolem Microsoft Language Server Protocol. V teoretické části práce je popsána architektura a vlastnosti protokolu, popis implementace protokolu LSP uvnitř vývojových prostředí Eclipse a VS ...
 • Generátor kódu pro testovací rámec RedDeer 

  Jelínek, Dominik
  Bakalářská práce se zabývá návrhem a tvorbou nového zásuvného modulu do vývojového prostředí Eclipse. V teoretické části práce je popsána architektura vývojového prostředí Eclipse, jsou zde probrány grafické knihovny ...
 • Návrh expanze na zahraniční trh 

  Jelínek, Dominik
  Hlavním cílem této diplomové práce je na základě analýzy současného stavu formulovat návrh expanze podnikatelského subjektu na zahraniční trh. Teoretická část shrnuje nejnovější poznatky z literatury v oblasti strategického ...
 • Zhodnocení finanční situace FERMAT CZ, s. r. o. a návrhy na její zlepšení 

  Jelínek, Dominik
  Hlavním cílem bakalářské práce je zhodnocení finanční situace společnosti Fermat CZ, s. r. o. na základě finanční analýzy účetních výkazů za období pěti let (2011-2015) a formulace návrhů na zlepšení v problémových oblastech ...