Now showing items 1-5 of 5

 • Analýza mechanických vlastností plastových materiálů pro 3D tisk 

  Jelínek, Jan
  Tato bakalářská práce se bude zabývat mechanickými vlastnostmi materiálů používaných při výrobě metodou FDM. Budou testovány tahové a ohybové mechanické vlastnosti v závislosti na parametrech tisku. Pro testování budou ...
 • Internacionalizace společnosti EPRIN, spol. s r. o. na slovenský trh 

  Bártek, Ondřej
  Tato diplomová práce je zaměřena na možné formy internacionalizace. Cílem práce je navržení možné strategie internacionalizace společnosti EPRIN, spol. s r. o. na slovenský trh. Teoretická východiska se zabývají vysvětlením ...
 • Mateřská školka 

  Jelínek, Jan
  Cílem diplomové práce je vytvoření prováděcí projektové dokumentace pro mateřskou školu. Stavba se nachází v obci Brtnice ve stávající zástavbě v lokalitě Nová Čtvrť. Mateřská školka má dvě nadzemní podlaží. První nadzemní ...
 • Nelineární analýza ztráty stability spalinového potrubí 

  Jelínek, Jan
  Tato diplomová práce se zabývá nelineární analýzou ztráty stability spalinového potrubí, které je součástí odsiřovací linky. Popisuje tvorbu zjednodušeného MKP modelu. Dále zmiňuje nastavování okrajových podmínek modelu ...
 • Rodinný dům s provozovnou 

  Jelínek, Jan
  Cílem bakalářské práce je vytvoření prováděcí projektové dokumentace pro rodinný dům s provozovnou - kavárna. Stavba se nachází v obci Brtnice v nové rozvojové lokalitě Na Nivě. Rodinný dům má dvě nadzemní patra a je ...