Now showing items 1-3 of 3

 • Podnikatelský záměr pro založení firmy 

  Jelínek, Lukáš
  Bakalářská práce se bude zabývat zpracováním podnikatelského záměru. Cílem je vybudování firmy LuFaPro s.r.o., která se bude zabývat prodejem farmářských produktů. Hlavní sídlo firmy bude umístěno v Třebíči.
 • Podnikatelský záměr zřízení odloučené dílny 

  Vozdecký, Lukáš
  Má diplomová práce se zabývá problematikou zřízení odloučené dílny. Cílem práce je zpracovat zmíněný záměr z hlediska teorie i praxe. Zvláštní pozornost je věnována podrobné analýze prostředí a trhu, ve kterém má zakládaná ...
 • Statické zajištění kostela 

  Jelínek, Lukáš
  Diplomová práce se zabývá řešením statického zajištění kaple v Medlicích. Kaple je jednolodní, gotického slohu. Půdorysné rozměry kaple jsou 8x14 m. Součástí kaple je věž 20 m vysoká o půdorysných rozměrech 2,6x2,6 m. Kaple ...