Now showing items 1-8 of 8

 • Analýza neutronového pole laboratorního AmBe zdroje s využitím měřícího stendu 

  Jelínek, Martin
  Diplomová práce poskytuje ucelený přehled konvenčních neutronových zdrojů z pohledu reakcí, jimiž neutrony vznikají, výhod, nevýhod, vlastností, a možného použití. Ve vztahu k sestavě laboratorního neutronového zdroje a ...
 • Bezpečnost bezdrátových počítačových sítí 

  Jelínek, Martin
  Diplomová práce se zaobírá problematikou bezdrátových lokálních sítí (WLAN) z hlediska bezpečnosti a funkčního principu zabezpečovacích mechanismů. Přechod do problematiky zabývající se bezpečností je provázen metodami ...
 • Bezpečnost frézovacích strojů 

  Jelínek, Martin
  Tato bakalářská práce utřiďuje přehled platných legislativních požadavků, zejména směrnic Evropského parlamentu a Rady a evropských technických norem v oblasti obráběcích strojů, resp. frézovacích strojů. Zabývá se převzetím ...
 • Návrh komunikačního mixu společnosti 

  Sombergová, Markéta
  Tato diplomová práce je zaměřena na problematiku spojenou s návrhem komunikačního mixu pro Fitness centrum Kameňák. Obsahuje zhodnocení současného stavu komunikačního mixu společnosti a odhalení problémů, se kterými se ...
 • Návrh rámu horského kola a jeho deformačně napěťová analýza pomocí MKP 

  Jelínek, Martin
  Diplomová práce se zabývá částí vývoje rámu horského kola kategorie enduro. Nejdříve se zabývá tvorbou rozměrově modifikovatelného modelu rámu v CAD systému SolidWorks. Další část práce se zabývá deformačně-napěťovou ...
 • Pracovní poměr - vznik, skončení 

  Lahučký, Jakub
  Bakalářská práce se zabývá problematikou pracovního práva, konkrétně procesem vzniku a skončení z pohledu konkrétní firmy a nabízí ji tak optimální postup příjímání zaměstnanců. Dále nabízí přehled práv a povinností ...
 • Studium nanomateriálů pro jejich použití v jaderné energetice a výzkumu 

  Jelínek, Martin
  Bakalářská práce poskytuje ucelený přehled vlastností jednotlivých nanomateriálů a shrnuje nejnovější poznatky o pokročilých aplikacích ve všech odvětvích jaderné energetiky od konstrukčních materiálů, přes palivo, palivové ...
 • Systémy s technikou frekvenčního skákání 

  Jelínek, Martin
  Tato bakalářská práce pojednává o systémech využívajících techniku frekvenčního skákání (Frequency Hopping - FH). Uvedena je stručná historie techniky frekvenčního skákání, její následný vývoj společně s technologií ...