Now showing items 1-5 of 5

 • Calibration of the FBG Measuring System by Laser Interferometer 

  Jelínek, Michal (Vysoké učení technické v Brně, Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií, 2016)
  This work deals with calibration method of the FBG based sensors and the nuclear power plant containment shape monitoring system. The design and the implementation of this system with the optical filter thermal compensation ...
 • Hodnoceni investičního záměru 

  Jelínek, Michal
  Diplomová práce se zabývá komplexním ekonomickým vyhodnocením investičního projektu týkajícího se nákupu obráběcího stroje. Na základě zpracované literární rešerše jsou tyto poznatky aplikovány na sledovaný investiční ...
 • Metoda pro zvýšení přesnosti měření optického frekvenčního spektra laditelnými optickými filtry 

  Jelínek, Michal
  Diplomová práce se zabývá metodou pro zvýšení přesnosti měření optického frekvenčního spektra laditelnými optickými filtry. V práci je popsán výběr optického frekvenčního filtru pro měření spektra světla a návrh systému ...
 • Návrh optovláknového senzorového systému pro měření změn délky 

  Jelínek, Michal
  Bakalářská práce se zabývá návrhem a ověřením optovláknového senzorového systému pro měření změn délky, který je určen pro monitorování stavu kontejnmentů v jaderné elektrárně. Je zde popsán princip měření, jeho návrh a ...
 • Optical Fibers Forming For Optical Sensors Research 

  Jelínek, Michal (Vysoké učení technické v Brně, Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií, 2018)
  We present development of new methods and techniques of the splicing and shaping optical fibers with focusing to development new sensors. We developed new techniques of splicing for standard Single Mode (SM) and Multimode ...