Now showing items 1-19 of 19

 • Algoritmus Vivaldi pro nalezení pozice stanice v Internetu 

  Handl, Tomáš
  Práce se zabývá využitím umělých souřadnicových systémů k lokalizaci stanice v síti Internet a predikci zpoždění mezi stanicemi. Jsou zde popsány a srovnány základní vlastnosti centralizovaných a decentralizovaných algoritmů ...
 • Automatická konfigurace pracovních stanic Cisco akademie 

  Homolka, Jiří
  Diplomová práce je zaměřena na problematiku práce se vzdálenými stanicemi spojenou se správou laboratoře Cisco akademie. Operace se stanicemi, tedy správa laboratoře, je prováděna v prostředí operačních systémů Linux. První ...
 • Centralizace a správa distribuovaných informaci 

  Valčák, Richard
  Diplomová práca pojednáva o súčasnom stave problematiky web mining, ako sú informačné zdroje, bezobslužné metódy prístupu k týmto zdrojom, súhrn dostupných metód a nástrojov. Web data mining je veľmi užitočný nástroj ako ...
 • Informační systém evidence uživatelů 

  Sedláček, David
  Bakalářská práce se zabývá návrhem webového informačního systému pro evidenci uživatelů počítačové sítě. Jedná se o systém, který bude splňovat patřičné návrhové náležitosti a jednoduchou obsluhu pro uživatele. Systém bude ...
 • Komunikační software pro terminálové klienty linuxového serveru 

  Hanák, Karel
  V práci je obsažen návrh a realizace prostředí vhodného pro provoz síťových aplikací klientů, jenž používají běžné terminály. Jsou zde realizovány příklady s jejichž pomocí je prezentován způsob využití prostředí. Vychází ...
 • Nalezení pozice stanic v Internetu pomocí umělých souřadnicových systémů 

  Švéda, Jaroslav
  Tato práce se zabývá problematikou určování zpoždění mezi dvěma síťovými uzly, např. dvěma stanicemi, dvěma servery či stanicí a serverem. Hlavním důvodem zavedení metod efektivního určování zpoždění je především eliminace ...
 • Návrh a implementace komunikačního protokolu pro výměnu zpráv mezi přístupové body WLAN sítě přes IPv6 

  Bartal, Boris
  Bakalářská práce se zabývá programováním síťových aplikací v programovacím jazyku C a jeho implementací v přístupovém bodě. V první části práce jsou teoreticky popsány pou- žité technologie, vysvětleno nastavení přístupového ...
 • Návrh a realizace klientské aplikace pro spolupráci s OPNET Modelerem 

  Polak, Martin
  Bakalářská práce „Návrh a realizace klientské aplikace pro spoluprácí s OPNET MODELEREM“ pojednává o snaze přiblížit klienta ke snadnější a kvalitnější komunikaci se serverem. Otevřít nové možnosti pro efektní práci v síti. ...
 • Návrh a realizace mail-serveru s využitím MySQL 

  Smahel, Petr
  Práce se zabývá návrhem a realizací kompletního poštovního serveru na platformě GNU/Linux, sestaveného z kvalitního opensource softwaru a využívajícího databazový systém MySQL. První část práce pojednává o~obecné problematice ...
 • Návrh a vývoj webovské aplikace pro ověřování znalostí studentů 

  Meixner, Jaroslav
  Cílem mé bakalářské práce je navrhnout a realizovat systém s webovým rozhraním, který automatizuje ověřování znalostí studentů pomocí náhodně generovaných testů. Důležitou podmínkou je každému studentovi vygenerovat unikátní ...
 • Návrh grafického rozhraní firewallu s využitím Qt4 frameworku 

  Štefany, Martin
  Cieľom práce je návrh aplikácie, ktorá poslúži ako grafické rozhranie pre terminálový nástroj iptables, pričom ide o~nástroj využívajúci framework Netfilter na ovládanie firewallu v~jadre operačného systému GNU/Linux. ...
 • Návrh laboratorních úloh do předmětu Senzorové systémy 

  Štětina, Vítězslav
  Bakalářská práce na téma Návrh laboratorních úloh do předmětu Senzorové systémy popisuje teoretickou část a praktické řešení zaměřené na vytvoření 5 laboratorních úloh. K laboratorním měření je použit programovací jazyk ...
 • Pravděpodobnostní model síťového provozu 

  Bednár, Peter
  Táto práca identifikuje základné druhy prenosu v IP sieťach a opisuje ich hlavné črty. Zaoberá sa základnými sieťovými službami HTTP, VoIP a elektronickej pošty, pričom sa sústreďuje na ich základné pravdepodobnostné modely ...
 • Realizace internetové brány na Linuxu s pokročilým filtrováním 

  Matocha, Tomáš
  Práce Realizace internetové brány na Linuxu s pokročilým filtrováním se soustřeďuje na~instalaci operačního systému Linux na~starší počítače, který plní funkci jako brána pro připojení klientů ve~vnitřní síti do internetu. ...
 • Řešení datové komunikace pro aplikaci do mobilních sítí 

  Sodomka, Lukáš
  Diplomová práce se zabývá datovými technologiemi, které je možné použít při komunikaci mezi mobilní a IP sítí. Cílem práce je návrh datové komunikace a následná realizace mezi mobilní a IP sítí. Nejdříve je proveden úvod ...
 • Sběr dat z velkého počtu počítačů pomocí hierarchické sumarizace 

  Jelínek, Mojmír
  Tato práce pojednává o IPTV (Internet Protocol Television) systému televizního vysílání, o možnostech vysílání multimediálního obsahu skrze počítačové sítě a možnosti přenosu signalizace. Rovněž popisuje všechny nezbytné ...
 • Systém směrování na více bran pomocí směrovače Mikrotik 

  Straník, Jan
  Tato diplomová práce se zabývá směrováním datového provozu na více bran pomocí síťového operačního systému Mikrotik RouterOS, který se stává velmi rozšířeným v oblasti malých firem a domácností. Jejím cílem je popis ...
 • Virtuální prostředí pomocí softwaru Xen 

  Kulíř, Tomáš
  Tato bakalářská práce, která nese název Virtuální prostředí pomocí softwaru Xen, pojednává o operačním systému GNU/Linux a jeho distribucích. Zabývá se také virtualizací na serveru nebo na stolním počítači, zejména podrobně ...
 • Webový systém pro správu uživatelů sítě 

  Frkal, Jan
  Tato bakalářská práce popisuje webový systém, který eviduje uživatele internetové sítě a dokáže s nimi dále pracovat. Systém umožňuje kompletní správu uživatelů, vyhledávání, organizaci IP adres, tarifů a zařízení u ...