Now showing items 1-16 of 16

 • Akustické mikroklima nevýrobních objektů 

  Jelínek, Ondřej
  Tato diplomová práce je zaměřena na působení akustického mikroklima v nevýrobních objektech na člověka. V rámci zpracování tématu byla provedena měření hladin akustického tlaku v skutečných objektech a zpracovány protokoly ...
 • Environmentální řešení budovy divadelního sálu a ateliérů v Brně 

  Znebejánek, Jiří
  Diplomová práce má dva cíle: V prvním řeší projektovou dokumentaci pro stavební povolení pro novostavbu budovy divadelního sálu s přilehlými ateliéry v Brně. Objekt je samostatně stojící, podsklepený, s jedním podzemním a ...
 • Lokace stanice v síti Internet pomocí analýzy doménových názvů 

  Jelínek, Ondřej
  Cílem této bakalářské práce je na základě získaných informací vytvořit aplikaci pro lokaci stanic v síti pomocí analýzy doménových jmen. Teoretická část se věnuje metodám určování fyzické polohy stanice v síti Internet ...
 • Návrh vzduchotechniky v rodinném domě 

  Němcová, Aneta
  Diplomová práce se zabývá návrhem vzduchotechnického systému rodinného domu. Návrh obsahuje stávající stav, ve kterém je navržena centrální jednotka s regulátory variabilních průtoků vzduchu a úpravou přiváděného vzduchu. ...
 • Podobnost obrazů na základě bodů zájmu 

  Jelínek, Ondřej
  V této práci je představena nová metoda pro určení přítomnosti hledaného objektu v prozkoumávaném obrazu. Tato metoda je postavena na analýze klíčových bodů obrazu a výpočtu jejich parametrů. Získané parametry jsou potom ...
 • Větrání a chlazení administrativního objektu 

  Kotas, Marek
  Bakalářská práce se zabývá návrhem vzduchotechnického a klimatizačního zařízení pro administrativní objekt. Funkcí daného zařízení je tvorba kvalitního interního mikroklimatu, přičemž vzduchotechnické zařízení zajišťuje ...
 • Vliv vzduchotechnických zařízení na akustické mikroklima čistých prostorů 

  Jelínek, Ondřej
  Náplní práce je vytvoření systémového opatření pro zabránění šíření a následnému útlumu zvuku v systémech vzduchotechniky obsluhující čisté prostory. Práce prezentuje řešení útlumu hluku jak ve vyšetřovaném prostoru, tak ...
 • Vytápění objektu plynovou kotelnou a solárním doohřevem vody 

  Jelínek, Ondřej
  Návrh vytápění a ohřevu teplé vody objektu rehabilitačního centra. První část projektu analyzuje zadané téma, problematiku výpočtu tepelných ztrát a návrhu prvků vytápění. Dále se zabývá zdrojem tepla pro vytápění, palivem ...
 • Vzduchotechnika aquaparku 

  Federla, Jakub
  Bakalářská práce se zabývá návrhem vzduchotechnického systému pro aquapark. Řešenou částí objektu jsou bazénové haly včetně přiléhajících prostorů (zázemí). Vzduchotechnika zajišťuje nucené větrání v prostorech budovy a ...
 • Vzduchotechnika domu s lékařskou službou 

  Vytasil, Michal
  Bakalářská práce se zabývá návrhem vzduchotechnických zařízení v domě s lékařskou službou. Řešeno je podlaží suterénu s čekárnami, recepcí a hygienickými místnostmi a 1.NP s ordinacemi. Tepelná zátěž z části suterénu je ...
 • Vzduchotechnika kina 

  Kučírek, Pavel
  Tématem bakalářské práce je návrh tří vzduchotechnických zařízení pro potřeby kina a přilehlých prostor, zázemí pro pracovníky a galerie. Jednotky jsou navrženy tak, aby splňovaly provozní, hygienické a funkční požadavky ...
 • Vzduchotechnika knihovny 

  Martinčič, Jakub
  Bakalářská práce se zabývá návrhem vzduchotechnických zařízení v budově knihovny se studovnami, učebnami, aulou a skladem knih. Jednotlivá zařízení jsou navržené tak, aby splňovaly provozní, funkční a hygienické požadavky ...
 • Vzduchotechnika nemocnice - Ecodesign 2018 

  Dokládalová, Tereza
  Předmětem této diplomové práce je rešerše právních předpisů o ekodesignu, návrh vzduchotechnického zařízení pro nemocniční oddělení a analýza spotřeb energií vzduchotechnických zařízení navržených před ekodesignem 2018 a ...
 • Vzduchotechnika ve zdravotnickém zařízení 

  Růžička, Věroslav
  Bakalářská práce se zabývá návrhem vzduchotechnického zařízení obsluhující prostoty lůžkového oddělení nemocnice a jemu přidružené prostory. Zařízení navrhnuté ve výpočtové části mají za úlohu dopravu upraveného čerstvého ...
 • Vzduchotechnika výrobní haly 

  Myjavec, Patrik
  Abstrakt Bakalárska práca sa zaoberá návrhom vzduchotechnického zariadenia pre výrobnú halu, skladovacie priestory a zázemím administratívy. Jednotlivé zariadenia sú navrhnuté tak aby splňovali prevádzkové, funkčné a ...
 • Vzduchotechnika výstavního prostoru 

  Dokládalová, Tereza
  Předmětem této bakalářské práce je návrh dvou vzduchotechnických zařízení pro zadaný objekt výstavního prostoru - archeoparku. Zařízení jsou navržena tak, aby splňovala provozní, funkční a hygienické požadavky na vnitřní ...