Now showing items 1-4 of 4

 • Návrh podnikatelského záměru rozvoje firmy 

  Dobiášková, Veronika
  Tato bakalářská práce se zaměřuje na nový podnikatelský záměr firmy v oblasti cestovního ruchu v působnosti jejího regionu. Obsahuje zhodnocení dosavadní situace v podnikání, návody, postupy a důležité informace k zvýšení ...
 • Návrh řezací jednotky 

  Jelínek, Pavel
  Tato práce pojednává o konstrukčním řešení řezacího válce, včetně návrhu jeho pohonu a odsávacího systému pro flexotiskový stroj Premia společnosti Soma spol. s r.o.. První část pojednává o technologii flexotisku a obecně ...
 • NC řízení frézky na platformě Beckhoff 

  Jelínek, Pavel
  Tato práce se zabývá tvorbou řídicího systému pro tříosou frézku. Začátek práce je věnován obecnému popisu problematiky číslicově řízených strojů a technologiím používaných v tomto odvětví. V další části jsou popsány ...
 • Zhodnocení rozvoje informačního systému firmy FPO s.r.o. a návrh možných změn 

  Dobiášek, Ivo
  Diplomová práce se zaměřuje na posouzení informačního systému společnosti FPO s.r.o.. Analýza firmy a informačního systému odhalí nedostatky. Na základě provedených analýz, získaných poznatků budou navrhnuta řešení, která ...