Now showing items 1-20 of 26

 • Bytový dům 

  Kolářová, Kristýna
  Tato bakalářská práce zpracovává projektovou dokumentaci pro provedení stavby bytového domu v Olomouci, známý pod názvem VILA PARK OLOMOUC. Řešený bytový dům je třípodlažní, podsklepený se sedmi bytovými jednotkami a ...
 • Dobudování VUT - Fakulta výtvarných umění 

  Jelínková, Barbora
  Tématem diplomové práce je vybudování studie projektu na dobudování fakulty výtvarných umění VUT v Brně. V rámci přípravných prací byl hmotově řešen celý vysokoškolský komplex zahrnující i fakultu soudního inženýrství a ...
 • Domov důchodců ve Zlatovcích 

  Tomov, Róbert
  Diplomová práca sa zaoberá projektovou dokumentáciou domova dôchodcov v Trenčíne – Staré zlatovce. Objekt je navrhnutý jako samostatne stojaca budova so štyrmi nadzemnými podlažiami. Pôdorys má pripomínajuci písmeno „F“. ...
 • Dvoubytový rodinný dům s projekční kanceláří ve Valašském Meziříčí 

  Kašík, Tomáš
  Bakalářská práce se zabývá návrhem novostavby dvoubytového rodinného domu s projekční kanceláří ve Valašském Meziříčí. Jedná se o částečně podsklepený třípodlažní objekt. Dům je zastřešen plochou střechou. V objektu se ...
 • Energeticky efektivní rodinný dům 

  Vančo, Matúš
  Predmetom mojej bakalárskej práce je vypracovanie projektovej dokumentácie pre prevedenie stavby rodinného domu v meste Brno, mestská časť Líšeň. Zvislé nosné konštrukcie oboch nadzemných podlaží sú z vápennopieskových ...
 • Mateřská škola Barevný svět 

  Žižková, Martina
  Předmětem zadání diplomové práce bylo navrhnout mateřskou školu. Mateřská škola je navržena pro 72 dětí, umístěna na parcele č. 899/2 v Brně, městská část Žebětín. Jedná se o jednopodlažní, samostatně stojící nepodsklepený ...
 • Mateřská škola Horní Heršpice 

  Gryčová, Jana
  Diplomová práce se zabývá projektovou dokumentací mateřské školy v Horních Heršpicích. Objekt je navržen jako samostatně stojící budova s jedním nadzemním podlažím. Půdorys má tvar písmene „U“. Mateřská škola má dvě oddělení, ...
 • Obnova a nové využití Svatotomášského dvora v Brně 

  Jelínková, Barbora
  Tématem bakalářské práce je obnova památkově chráněných objektů v areálu Svatotomášského dvora v Brně. Velmi dobrá dopravní dostupnost, atraktivní prostředí a návaznost na vzdělávací instituce předurčily areál k transformaci ...
 • Plavecký areál v Humpolci 

  Kubíčková, Žaneta
  Diplomová práce řeší plavecký areál situovaný na území kraje Vysočina v obci Humpolec a obsahuje kompletní dokumentaci pro provádění stavby, požárně-bezpečnostní řešení, řešení objektu z hlediska stavební fyziky, statické ...
 • Polyfunkční dům 

  Navrátil, Jan
  Předmětem této diplomové práce je novostavba polyfunkčního domu v brněnské části Zábrdovice. Objekt bude mít jedno podzemní a šest nadzemních podlaží. V prvním nadzemním podlaží bude umístěna prodejna a servis jízdních kol ...
 • Polyfunkční dům 

  Osička, Jan
  Předmětem této diplomové práce projektová dokumentace novostavby polyfunkčního domu v proluce v Brně na ulici Křenová. Objekt má čtyři nadzemní a jedno podzemní podlaží. V prvním nadzemním podlaží se nachází provozovny, ...
 • Polyfunkční dům Arthur 

  Zigo, Peter
  Diplomová práca sa zaoberá projektovou dokumentáciou polyfunkčného domu v Považskej Bystrici. Objekt je navrhnutý ako samostatne stojaci so štyrmi nadzemnými podlažiami. Pôdorys má tvar obdĺžnika. Objekt je v 1.NP priestorovo ...
 • Polyfunkčný dom 

  Vančo, Matúš
  Predmetom diplomovej práce je vypracovanie projektovej dokumentácie pre prevedenie stavby polyfunkčného domu v meste Brno, mestská časť Brno - střed - Černá Pole. Zvislé nosné konštrukcie nadzemných podlaží sú z vápennopieskových ...
 • Polyfunkčný dom 

  Mareček, Patrik
  Predmetom diplomovej práce je novostavba polyfunkčného domu v katastrálnom území mesta Brno. Objekt je päť podlažný s jedným podzemným a 4 nadzemnými podlažiami. V podzemnom podlaží sa nachádza zázemie bytovej časti domu ...
 • Polyfunkčný dom 

  Herceg, Jaroslav
  Predmetom diplomovej práce je novostavba polyfunkčného domu v katastrálnom území Černá Pole mesta Brno v radovej zástavbe bytových domov.Objekt je navrhnutýpäť podlažný s jedným podzemným a 4 nadzemnými podlažiami. Objekt ...
 • Rodinný dům 

  Keprt, Jakub
  Tato bakalářská práce se zabývá projektovou dokumentací novostavby rodinného domu v obci Kotvrdovice. Jedná se o samostatně dům stojicí na parcele č.234/76 v katastrálním území Kotvrdovice. Objekt je dvoupodlažní, částečně ...
 • Rodinný dům s advokátní kanceláří 

  Eryshova, Natalia
  Předmětem bakalářské práce je novostavba rodinného domu s advokátní kanceláří v Brně. Objekty se nachází v katastralním území Brno - Komín. Rodinný dům má půdorys tvaru dvou překrývajících se čtverců s malým obdélníkovým ...
 • Rodinný dům s projekční kanceláří 

  Krumpl, Zdenek
  Předmětem této bakalářské práce je návrh dvoupodlažního nepodsklepeného rodinného domu s projekční kanceláří. Objekt je umístěn do klidné lokality na okraji města Polička, k. ú. Polička. Dům je svojí kapacitou vhodný pro ...
 • Rodinný dům s provozovnou 

  Dubecký, Tomáš
  Cílem této bakalářské práce je návrh a vypracováni projektové dokumentace pro rodinný dům s provozovnou (cestovní kancelář), který se nachází na č. parcely 240 v Rosicích u Brna. Rodinný dům je navržen jako dvoupodlažní ...
 • Rodinný dům s provozovnou 

  Márová, Aneta
  Předmětem této bakalářské práce je zpracování projektové dokumentace pro novostavbu rodinného domu s provozovnou – projekční kanceláří se svým zázemím. Stavba je situována v intravilánu města Hradec Králové na rovinatém ...