Now showing items 1-2 of 2

  • Podnikatelský záměr obce v oblasti bytové výstavby 

    Jelínková, Kristýna
    Diplomová práce se zabývá rekonstrukcí panelového bytového domu v městské části Brno-jih. Tato práce se zaměřuje na zhodnocení ekonomické efektivnosti tohoto projektu za použití dvou způsobů financování. Soustředí se ...
  • Tvorba reprodukčních cen nemovitostí za použití cenových předpisů 

    Jelínková, Kristýna
    Bakalářská práce popisuje Tvorbu reprodukčních cen nemovitostí za použití cenových předpisů. Pro porovnání ceny jsem použila položkový rozpočet, rozpočtové ukazatele RUSO 2012 a ocenění nákladovým způsobem dle vyhlášky. ...