Now showing items 1-5 of 5

 • Návrh na zlepšení marketingového řízení ve firmě 

  Jelínková, Martina
  Diplomová práce analyzuje problémy, které souvisejí s marketingovým řízením firmy. Obsahuje návrh takové strategie marketingového řízení, jehož respektování povede ke zlepšení propagace a distribuce firmy, a tím i k upevnění ...
 • Návrh systému hodnocení pracovníků 

  Němec, Jiří
  Diplomová práce analyzuje problémy, které souvisejí s hodnocením pracovníků ve společnosti. Obsahuje návrh takové systému hodnocení, jehož respektování povede ke zlepšení výkonnosti jedinců, týmů, potažmo celé společnosti, ...
 • Příprava projektu podniku pro financování pomoci Strukturálních fondů EU 

  Halaštová, Tereza
  Bakalářská práce pojednává o financování výzkumu, vývoje a inovací z veřejných zdrojů, zvláště ze Strukturálních fondů Evropské unie. Obsahuje informace o podání registrační žádosti o dotaci na realizaci projektů na ochranu ...
 • Studie logistiky opatřování s vazbami na produkční procesy 

  Bambušek, Martin
  Předmětem diplomové práce „Studie logistiky opatřování s vazbami na produkční procesy“ je zanalyzovat nynější situaci logistických procesů opatřování, v návaznosti na efektivní odběratelsko-dodavatelské vztahy a procesy ...
 • Zajištění závazků 

  Machová, Lenka
  Bakalářská práce se zaměřuje na vymezení možností zajištění závazků v obchodní společnosti. Teoretická východiska práce jsou pak aplikována na konkrétní případ ve vybrané společnosti. V návrhu zajištění je dán směr, kterým ...