Now showing items 1-3 of 3

 • Návrh marketingového plánu 

  Jeleníková, Judita
  Moje bakalářská práce se zabývá tvorbou návrhu marketingového plánu pro společnost Hotel Slovan a. s. Cílem mé práce je najít cestu ke zviditelnění hotelu na trhu a zvýšit spokojenost zákazníků s nabízenými službami pomocí ...
 • Podnikatelský plán - výběr vhodné formy podnikání pro lékařskou ordinaci 

  Jeleníková, Judita
  Tato diplomová práce se zabývá všemi nezbytnými kroky, které jsou nutné pro výběr vhodné formy podnikání pro ordinaci praktického lékaře pro děti a dorost a následným popisem činností, které směřují k založení zvolené formy ...
 • Posouzení investičního záměru na výstavbu výrobní haly 

  Jeleníková, Judita
  Tato diplomová práce se zabývá analýzou současného stavu společnosti. Na základě zjištěných skutečností předkládá zhodnocení investičního záměru – pro výstavbu výrobní haly včetně pořízení zkušebního zařízení pro kalibraci ...