Now showing items 1-11 of 11

 • Brand Identity in Design of Industrial Product 

  Ondra, Martin
  Tato práce se zabývá studiem prvků identity značky na produktech. Současný stav poznání shrnuje poznatky o brandingu, gramatice tvarů a metod ke studio podobností na produktech. Další práce se zaměřují na zachycení prvků ...
 • Design autonomního zemědělského kombajnu 

  Tomčík, Dominik
  This master‘s thesis is focused on design of autonomous agricultural combine regards on future development of these machines. The main goal is to create characteristical look, which will link to an autonomous combine.
 • Design bezojového letištního tahače 

  Holováč, Marek
  Témou tejto práce je návrh konceptu bezojového letiskového ťahača vysokej výkonovej kategórie. Koncept prináša odlišné tvarové riešenie celkového vzhľadu vozdila založené primárne na nových technológiach a riešeniach.
 • Design brusky na plocho 

  Bajková, Eva
  Práce se zabývá koncepčním designem brusky na plocho. Cílem je analyzovat současné produkty na trhu a navrhnout nové designérské a ergonomické řešení tohoto zařízení. Výsledkem je koncepční návrh rovinné brusky, která je ...
 • Design detektoru pro elektrochemickou detekci těžkých kovů 

  Sedláková, Jana
  Diplomová práce se zabývá návrhem designu detektoru pro elektrochemickou detekci těžkých kovů. Splňuje technické, estetické i ergonomické požadavky a je zpracována ve spolupráci s dalšími členy řešitelského týmu v rámci ...
 • Design dvoupohledového bezpečnostního rentgenu 

  Dudková, Zuzana Anna
  Tato diplomová práce se zabývá návrhem bezpečnostního dvoupohledového rentgenu střední kategorie, který se používá především pro snímání osobních zavazadel a středně velkých balíčků. První část je věnovaná obecnému úvodu ...
 • Design horizontální kmenové pásové pily 

  Homola, Tomáš
  Tématem práce je návrh horizontální kmenové pásové pily, přičemž se práce zabývá především problémy stávajících strojů na trhu. Cílem práce je vytvoření efektivního designu a vyřešení problematických částí, s důrazem na ...
 • Design městského elektromobilu 

  Lakomý, Vlastimil
  Tématem této diplomové práce je design městského elektomobilu. Můj cíl je vytvořit koncept vozidla, které bude v sobě spojovat výhody užitkových vozidel a malých městských osobních elektromobilů. Ve své diplomové práci se ...
 • Design obojživelného záchranářského vozidla 

  Lajda, Matúš
  Témou tejto diplomovej práce je design obojživelného záchranárskeho vozidla. Cieľom práce je návrh vonkajšieho tvarovania vozidla a vytvorenie modulového kontajneru, ktorý zohľadňuje technické, konštrukčné, ergonomické a ...
 • Design remorkéru 

  Morcinek, Lukáš
  Tématem diplomové práce je design remorkéru. Práce se zabývá návrhem designu remorkéru, který splňuje základní technické, ergonomické, ekologické a estetické požadavky s ohledem na využití moderních technologií a výrobnívh ...
 • Vizuální řeč ovladačů a sdělovačů obráběcích strojů v Československu z let 1947-1990 

  Fridrichová, Eva
  Tato dizertační práce se zabývá vývojem provozní grafiky na ovládacích panelech obráběcích strojů Továren obráběcích strojů z let 1947–1990. Cílem je popis geneze grafiky ovladačů a sdělovačů obráběcích strojů a jejich ...