Now showing items 1-3 of 3

 • Návrh způsobu financování pořízení dlouhodobého majetku 

  Jemelíková, Hana
  Bakalářská práce se zabývá návrhem financování pořízení dlouhodobého majetku vybrané společnosti. V teoretické části jsou uvedeny konkrétní způsoby pořízení majetku, prostřednictvím finančního leasingu, úvěru a za hotové. ...
 • Ocenění podniku 

  Jemelíková, Hana
  Diplomová práce se zabývá oceněním společnosti Nemocnice Hranice, a.s. k datu 1. 1. 2013. V teoretické části jsou vyjasněny základní pojmy související s problematikou oceňování, jsou popsány základní metody ocenění a postup ...
 • Stanovení hodnoty podniku 

  Kupcová, Hana
  Diplomová práce je zaměřena na stanovení hodnoty společnosti Steelmont - konstrukce, s. r. o. V první části jsou vymezena teoretická východiska české a zahraniční literatury, která s danou problematikou souvisí. Druhá část ...