Now showing items 1-2 of 2

  • Binokulární vidění 

    Jemelka, Ondřej
    Práce se zabývá fyziologií binokulárního vidění, prostředky pro záznam, zpracování a reprodukci stereoskopických dynamických dat. Popisuje návrh a realizaci snímací aparatury využívající dvojice digitálních fotoaparátů, ...
  • Obslužný SW pro analyzátor HP89410A 

    Jemelka, Ondřej
    Cílem práce je shrnout možnosti a využití spektrálního analyzátoru jako záznamníku krátkodobých signálů a jejich spektrální analýzu v prostředí LabView. Práce pojednává o principech a výhodách spektrální analýzy. Produktem ...