Now showing items 1-2 of 2

  • DŮM NA HRANĚ - Valašské Meziříčí, ulice Sokolská 

    Jenčiková, Zuzana
    Hlavnou ideou návrhu stavby je vytvorenie príjemnej, mestskej knižnice a zároveň pokojného bývania v centre mesta, v jednej budove. Dominantným koncepčným prvkom knižnice i obytného bloku je záhrada – zeleň, ktorá vyrastá ...
  • Městská knihovna v Michalovcích 

    Jenčiková, Zuzana
    Nadviazanie na mestskú štruktúru mesta Michalovce, historickú a zároveň súčasnú. Riešenie otázky parkovania v meste. Nová kultúrna inštitúcia v spojení s verejným priestorom. Doplnenie funkcií mesta, oživenie charakteru ...