Now showing items 1-2 of 2

  • Kontinuální odvalovací broušení čelního ozubení 

    Jermolajev, Štěpán
    Diplomová práce se zabývá obecnou identifikací technologie kontinuálního odvalovacího broušení čelního ozubení. V souvislosti s touto technologií jsou zkoumány vlastnosti používaných brousicích nástrojů a strojů. Podrobně ...
  • Technologie dělení materiálu rozbrušováním 

    Jermolajev, Štěpán
    Bakalářská práce se zabývá obecnou identifikací technologie dělení materiálu rozbrušováním, dále popisuje rozbrušovací nástroje a definuje základní technologické parametry rozbrušovacího procesu s ohledem na příslušné ...