Now showing items 1-9 of 9

 • Experimentální stanovení prokalitelnosti hliníkových slitin 

  Weiss, Andrej
  Diplomová práca sa zaoberá overením vhodnosti Jominyho čelnej skúšky pri analýze prekaliteľnosti hliníkových zliatin. Problém bol riešený experimentálne, stanovením kriviek prekaliteľnosti vybraných zliatin. Merítkom ...
 • Hodnocení dynamického poškození kompozitní konstrukce 

  Štefanovič, Peter
  Prvá časť tejto práce s názvom „Hodnocení dynamického poškození kompozintí konstrukce“ sa zameriava na návrh zariadenia pre dopadové experimenty a vhodné laminátové vzorky vyrobené z prepregov. Takisto sa tu demonštrujú ...
 • Hybridní lepené spoje kovových a kompozitních materiálů 

  Jetela, Václav
  První část práce s názvem „Hybridní lepené spoje kovových a kompozitních materiálů“ obsahuje popis povrchových úprav adherendů. Rovněž je uveden aktuální ucelený přehled lepidel používaných pro spojování kompozitních a ...
 • Inteligentní materiály v letectví 

  Riger, Rostislav
  Tato bakalářská práce se zabývá inteligentními materiály a jejich aplikacemi v letectví. V teoretické části je vysvětleno, co rozumíme pod pojmem inteligentní materiály a čeho chceme s jejich použitím dosáhnout. Dále jsou ...
 • Konstrukční návrh bezpilotního prostředku vyráběného technologií FDM 

  Sladký, Martin
  Tato bakalářská práce se zabývá konstrukčním návrhem bezpilotního prostředku vyráběného technologií FDM. Úvodní část se věnuje stručnému přehledu technologií 3D tisku a rešerši konstrukčních strategií využívaných pro výrobu ...
 • Letecké aktuátory 

  Jetela, Václav
  Bakalářská práce s názvem „Letecké aktuátory“ se v první části zabývá uceleným přehledem hydraulicky a elektricky poháněných aktuátorů používaných v letectví. Druhá část práce je věnována přehledu leteckých hydraulických ...
 • Podvozek a nákladní prostor soutěžního modelu letounu 

  Bazakas, Christos
  Tato bakalářská práce se zabývá návrhem podvozku a nákladního prostoru soutěžního letounu pro soutěž SAE Aero Design East 2020. V úvodu této práce jsou zmíněny požadavky soutěže a rozbor pravidel, které se přímo dotýkají ...
 • Pokročilé materiály, technologie výroby a zkoušení hi-tech dílů pro vývoj kosmických zařízení 

  Čuda, Adam
  Tato závěrečná práce se zabývá požadavky na výběr, zpracování a nakládání s materiály pro potřeby kosmického průmyslu, který podléhá přísným pravidlům dle požadavků ECSS standardů. Práce je zaměřena na konkrétní materiály ...
 • Závislost mezi pevností v tahu a tvrdostí hliníkových slitin 

  Růžička, Martin
  Tato práce pojednává o závislosti mezi pevností v tahu a tvrdostí hliníkových slitin. V úvodu je zpracován přehled hlinkových slitiny a jejich charakteristiky. Následuje rozbor zpracování slitin hliníku, kde je velká část ...