Now showing items 1-1 of 1

  • Návrh systému odměňování zaměstnanců ve vybrané společnosti 

    Jiříček, Jan
    Bakalářská práce se věnuje návrhu nového systému odměňování zaměstnanců ve společnosti ABC spol. s r. o. Se zaměřením na současný stav odměňování zaměstnanců, jeho zanalyzování, zjištění jeho nedostatků a návrhu nového ...