Now showing items 1-2 of 2

  • Mléčné bakterie a jejich využití 

    Jiříková, Ivana
    Tato bakalářská práce je zaměřena na studium mléčných bakterií. V rámci práce byla provedena rešerše shrnující poznatky o těchto bakteriích. První část je zaměřena na obecnou identifikaci bakterií a rozdělení do jednotlivých ...
  • Vliv způsobu pěstování vinné révy na populaci kvasinek 

    Jiříková, Ivana
    V této diplomové práci byl sledován vliv ekologického způsobu pěstování vinné révy na populaci vinných kvasinek. Vinné kvasinky byly izolovány z odrůdy Rulandské modré a pro jejich identifikaci byla využita molekulárně ...