Now showing items 1-2 of 2

  • Analýza a klasifikace dat ze snímače mozkové aktivity 

    Jileček, Jan
    V této práci zkoumám snímač mozkové aktivity OpenBCI Ultracortex IV EEG ve formě headsetu, problematiku nahrávání EEG dat, neurofeedbacku a metody strojového učení z nasbíraných dat mozkové aktivity sensorimotorické části ...
  • Rozpoznávání emocí pomocí konvolučních neuronových sítí 

    Jileček, Jan
    Konvoluční neuronové sítě se dnes používají v mnoha oblastech, především ale pro strojové učení, kde vykazují velkou úspěšnost. Tato práce nejprve představí existující frameworky, další algoritmy pro rozpoznávání a pak ...