Now showing items 1-3 of 3

 • Analýza mezní únosnosti tenkostěnných ocelových konstrukcí 

  Jindra, Daniel
  Zostavenie výpočtových modelov konštrukcie, prútového a detailnejšieho škrupinového, je prevedené v programovom systéme ANSYS. Návrhové situácie sú definované podľa EN a pomocou nelineárnych výpočtov MKP je stanovená ...
 • Optimal adjustment od FE model of concrete slab exposed to impact loading 

  Jindra, Daniel; Hradil, Petr; Kala, Jiří (EDP Sciences, 2020-04-16)
  Numerical approach using FEM has been used to describe the behaviour of concrete slab exposed to impact loading. 3D parametrical numerical model has been created, and the influence of various parameters values on model ...
 • Stanovení požární odolnosti konstrukcí 

  Jindra, Daniel
  Je preštudovaná možnosť modelovania nelineárneho chovania betónu pri bežných izbových a zvýšených teplotách pri požiari v prostredí programu ANSYS. Je zohľadnená zmena materiálových vlastností pri teplotnom zaťažení. ...