Now showing items 1-3 of 3

 • Obrábění čelních ozubených kol 

  Jindra, Pavel
  Ve své bakalářské práci se zabývám oblastí Obrábění čelních ozubených kol. Cílem celé práce je vytvoření přehledu metod obrábění, používaných nástrojů u jednotlivých metod obrábění a použití strojů pro dané metody. V závěru ...
 • Řízení polohového servomechanismu s nespojitou přestavnou rychlostí. 

  Jindra, Pavel
  Diplomová práci obsahuje simulaci náhrady spojitého řízení za nespojité. Cílem práce je řešení polohové regulace pístového servomotoru, který je ovládán přepouštěním tlakového oleje za pomoci několika elektromagneticky ...
 • Řízení polohového servomechanismu s nespojitou přestavnou rychlostí. 

  Jindra, Pavel
  Diplomová práci obsahuje simulaci náhrady spojitého řízení za nespojité. Cílem práce je řešení polohové regulace pístového servomotoru, který je ovládán přepouštěním tlakového oleje za pomoci několika elektromagneticky ...