Now showing items 1-2 of 2

  • Součinitel výtoku rozměrově malých ostrohranných kruhových otvorů 

    Jinek, Josef
    Tato práce pojednává o stanovení součinitele výtoku rozměrově malých ostrohranných kruhových otvorů ve dně při volném výtoku. Má za cíl ověřit znalosti v této problematice. Na základě měření byly stanoveny hodnoty součinitele ...
  • Vliv drsnosti povrchu stěny na součinitel výtoku 

    Jinek, Josef
    Práce pojednává o vlivu drsnosti povrchu stěny dna na součinitel výtoku při volném výtoku u ostrohranného kruhového otvoru ve dně. Ověřuje, uceluje a rozšiřuje znalosti v problematice výtoku otvorem. Součinitel výtoku autor ...