Now showing items 1-2 of 2

  • Alternativní JPEG kodér/dekodér 

    Jirák, Jakub
    Kodek JPEG je v současné době nejrozšířenější obrázkový formát. Tato práce se zabývá navrhnutím a implementací alternativního JPEG kodeku využívajícího proximální algoritmy v kombinaci se zafixováním bodů z původního obrazu ...
  • Vizualizace a interpretace dat v sociální síti 

    Jirák, Jakub
    Bakalářská práce se zabývá získáním a interpretací dat ze sociální sítě Facebook. V bakalářské práci je využito vývojové prostředí Qt verze 5.4.1 v kombinaci s javascriptem. Vytvořená aplikace je určena pro operační systém ...