Now showing items 1-2 of 2

  • Monitorování rušení v síťovém napájení 

    Jirčík, Zdeněk
    Tento semestrální projekt se zabývá návrhem elektronického zařízení pro monitorování napájecí sítě. V teoretické části jsou popsána rušení napájecích sítí, vlastnosti analyzátorů sítě, komunikace a správa souborů na paměťovém ...
  • Návrh a realizace MIDI ovladače 

    Jirčík, Zdeněk
    Tato bakalářská práce se zabývá návrhem a realizací MIDI ovladače, který umožňuje vysílání MIDI zpráv pro změnu programu a MIDI zpráv změny hodnoty tzv. průběžného MIDI kontroleru standardního typu. V teoretické části práce ...