Now showing items 1-1 of 1

  • Aplikace fuzzy logiky při hodnocení dodavatelů firmy 

    Mandincová, Veronika
    Diplomová práce pojednává o využití fuzzy modelu při hodnocení stavebních firem. Tento model slouží pro jednodušší a rychlejší způsob při rozhodování, který z daných uchazečů o rekonstrukci bytového domu je nejvhodnější. ...