Now showing items 1-20 of 61

 • Analýza modelů chování pilota při řízení letu letounu 

  Jirgl, Miroslav
  Práce se zabývá modelováním lidského chování, resp. modelováním chování pilota, při řízení letu letounu z pohledu systémů automatického řízení. Pro tyto účely je nejprve prezentován úvod do problematiky popisu a modelování ...
 • Analýza spolehlivosti systémů metodou Monte Carlo 

  Kučírek, Vojtěch
  Diplomová práce se zabývá problematikou analýzy spolehlivosti technických systémů. V první části práce jsou popsány nejpoužívanější spolehlivostní ukazatele a rozdělení pravděpodobnosti náhodných veličin. Samostatná kapitola ...
 • Aplikace pro regulátor HAWK 

  Kvasnička, Petr
  Bakalářská práce se zabývá problematikou řízení inteligentních budov a praktického využití řídicího systému HAWK od firmy Honeywell. V prací je popsána obecná problematika řízení inteligentních budov, přesněji proč vznikají ...
 • Aplikace s regulátorem HAWK 

  Klíma, Jaroslav
  Cílem této bakalářské práce je realizace propojení regulátoru HAWK od společnosti Centraline/Honeywell a modelů jeřábů přes komunikační protokol MODBUS/TCP, včetně demonstrace funkčnosti a vytvoření vizualizace. Pro řízení ...
 • Automatizace řízení aeroponického systému 

  Šimek, Martin
  Tato práce se zabývá problematikou aeroponických systémů a jejich automatizace. Mezi hlavní prekvizity navrženého systému patří automatická regulace pH a EC pěstebního roztoku, která bude docílena dávkováním hnojiv a ...
 • Automatizace soustruhu na stroj pro obrábění a bombírování gumových válců 

  Kratochvíl, Adam
  Záměrem práce je dokumentovat celý proces modernizace stroje. Během tohoto procesu se věnuje výběru konkrétního pohonu a řídicího systému. Mimo jiné jsou představeny možnosti teoretického návrhu jednotlivých komponent ...
 • Bezdrátový snímač pro vnitřní prostředí budov 

  Partika, Marek
  Práce se zabývá programováním rozhraní pro snímače a bezdrátovým přenosem získaných dat. Komunikace se snímači je řešena pomocí protokolu I2C a SPI. Návrh rozhraní pomocí objektových programovacích technik jazyka C++. K ...
 • Digitální audiořetězec s bezdrátovou komunikací 

  Streit, Jakub
  Práce se zabývá vývojem zařízení pro obousměrný bezdrátový přenos digitalizované hlasové informace. Zařízení sestává z analogového vstupu vhodného pro připojení mikrofonu, analogového výstupu pro sluchátka, nebo malý ...
 • Dvoukomorový tester pro akumulátorové vrtačky 

  Kabátník, Václav
  Tato práce se zabývá návrhem a následnou realizací dvoukomorového testeru pro akumulátorové vrtačky. Tester obsahuje dvě komory, ve kterém se budou zařízení testovat. Součástí řešení je popis parametrů testovaných zařízení ...
 • Inovace laboratorních modelů "Parkoviště" 

  Pindel, Tomáš
  Tato bakalářská práce se zabývá laboratorními modely parkoviště, používanými ve výuce studentů kurzu BPGA, jejich inovací, realizací univerzálního připojení na kterékoliv PLC SIMATIC S7-1500 v laboratoři a naprogramováním ...
 • Inteligentní komponenty chytré domácnosti - SmartFlat 

  Chytil, Jiří
  Tématem práce je konstrukce periferních jednotek systému inteligentní domácnosti SmartFlat a návrh komunikačního rozhraní tohoto systému. Navrhovanými jednotkami jsou jednotka pro měření vzdušné vlhkosti a teploty, jednotka ...
 • Komunikační modul pro simulátor X-PLANE 

  Kolář, Michal
  V rámci diplomové práce byl řešen návrh komunikačního modulu pro letecký simulátor X-Plane, pomocí kterého je možné číst data ze simulátoru nebo změnit aktuální letovou situaci.
 • Měření a vyhodnocování spotřeby zařízení IoT 

  Verčimák, Mário
  Táto práca sa zaoberá vyhodnocovaniu napájania a spotreby IoT zariadení. Ďalej sa zaoberá rozborom profilu odberu prúdu týchto zariadení ako aj rozborom vhodného napájacieho zdroja. V práci sú analyzované jednotlivé typy ...
 • Měření parametrů lidského operátora 

  Becová, Lucia
  Táto práca sa zameriava na vyhodnotenie parametrov ľudského operátora ako vodiča simulátora vozidla. V prvej časti sa práca zaoberá skúmaním hodnotenia parametrov ľudského operátora. V druhej časti práce je návrh rôznych ...
 • Model parkoviště 

  Holíček, Jozef
  Obsahom tejto bakalárskej práce je oboznámenie so stávajúcim modelom parkoviska a navrhnúť jeho modernizáciu tak, aby sa v budúcnosti mohol používať v laboratóriach na výuku. Ďalej je potrebné vytvoriť príslušnú softwarovu ...
 • Model přepravníku beden 

  Sodomka, Petr
  Tato bakalářská práce se v první části věnuje návrhu modelu pásového dopravníku beden. Následující část obsahuje soupis všech komponent použitých pro stavbu modelu. Vlastní realizace modelu po mechanické i elektrické stránce ...
 • Modelování a implementace řídicího algoritmu 3D tiskárny 

  Ševčík, Martin
  Obsahem práce je modelování a implementace CNC řídícího algoritmu. V diplomové práci byl proveden popis problematiky řízení počítačem řízených strojů, rešerše interpolačních algoritmů pro řízení CNC strojů, namodelování ...
 • Modelování a implementace řídicího algoritmu 3D tiskárny 

  Ševčík, Martin
  Obsahem práce je modelování a implementace CNC řídícího algoritmu. V diplomové práci byl proveden popis problematiky řízení počítačem řízených strojů, rešerše interpolačních algoritmů pro řízení CNC strojů, namodelování ...
 • Modelování a predikce spolehlivosti 

  Jirgl, Miroslav
  Tato práce se zabývá analýzou spolehlivosti technického systému. Obsah práce lze rozdělit na tři základní části. První část je úvodem do problematiky spolehlivosti. Zabývá se definicí a vyjádřením spolehlivosti, tvorbou ...
 • Modernizace ovládání vulkanizačního lisu 

  Sáblík, Patrik
  Tato práce se zabývá návrhem ovládacího systému pro modernizaci ovládání vulkanizačního lisu s využitím řízení pomocí PLC od firmy Teco a.s. První část práce popisuje jednotlivé požadavky a funkce vulkanizačního lisu. Je ...