Now showing items 1-20 of 80

 • Adaptive Human Control Model and its Usability in Modeling of Human-in-the-loop Cyber Physical Systems 

  Jirgl, Miroslav; Bradáč, Zdeněk; Fiedler, Petr (ELSEVIER, 2019-10-29)
  This paper discusses usability of an adaptive human control model in the context of a simple Human-in-the-loop Cyber Physical Systems (HiLCPS). The first part of the paper characterizes human factor assessment with an ...
 • Analýza modelů chování pilota při řízení letu letounu 

  Jirgl, Miroslav
  Práce se zabývá modelováním lidského chování, resp. modelováním chování pilota, při řízení letu letounu z pohledu systémů automatického řízení. Pro tyto účely je nejprve prezentován úvod do problematiky popisu a modelování ...
 • Analýza spolehlivosti systémů metodou Monte Carlo 

  Kučírek, Vojtěch
  Diplomová práce se zabývá problematikou analýzy spolehlivosti technických systémů. V první části práce jsou popsány nejpoužívanější spolehlivostní ukazatele a rozdělení pravděpodobnosti náhodných veličin. Samostatná kapitola ...
 • Aplikace pro regulátor HAWK 

  Kvasnička, Petr
  Bakalářská práce se zabývá problematikou řízení inteligentních budov a praktického využití řídicího systému HAWK od firmy Honeywell. V prací je popsána obecná problematika řízení inteligentních budov, přesněji proč vznikají ...
 • Aplikace s regulátorem HAWK 

  Klíma, Jaroslav
  Cílem této bakalářské práce je realizace propojení regulátoru HAWK od společnosti Centraline/Honeywell a modelů jeřábů přes komunikační protokol MODBUS/TCP, včetně demonstrace funkčnosti a vytvoření vizualizace. Pro řízení ...
 • Automatické generování projektu v prostředí TIA portal 

  Halata, Roman
  Diplomová práce se zabývá automatickým generováním kódu pro PLC od firmy Siemens. První část se zaměřuje na aktuálně dostupné nástroje pro generování kódu a možnosti C# knihovny Siemens TIA Openness. Dále je vytvořen návrh ...
 • Automatizace řízení aeroponického systému 

  Šimek, Martin
  Tato práce se zabývá problematikou aeroponických systémů a jejich automatizace. Mezi hlavní prekvizity navrženého systému patří automatická regulace pH a EC pěstebního roztoku, která bude docílena dávkováním hnojiv a ...
 • Automatizace soustruhu na stroj pro obrábění a bombírování gumových válců 

  Kratochvíl, Adam
  Záměrem práce je dokumentovat celý proces modernizace stroje. Během tohoto procesu se věnuje výběru konkrétního pohonu a řídicího systému. Mimo jiné jsou představeny možnosti teoretického návrhu jednotlivých komponent ...
 • Bezdrátový snímač pro vnitřní prostředí budov 

  Partika, Marek
  Práce se zabývá programováním rozhraní pro snímače a bezdrátovým přenosem získaných dat. Komunikace se snímači je řešena pomocí protokolu I2C a SPI. Návrh rozhraní pomocí objektových programovacích technik jazyka C++. K ...
 • Digitální audiořetězec s bezdrátovou komunikací 

  Streit, Jakub
  Práce se zabývá vývojem zařízení pro obousměrný bezdrátový přenos digitalizované hlasové informace. Zařízení sestává z analogového vstupu vhodného pro připojení mikrofonu, analogového výstupu pro sluchátka, nebo malý ...
 • Driver Behaviour Modeling with Vehicle Driving Simulator 

  Michalík, David; Mihálik, Ondrej; Jirgl, Miroslav; Fiedler, Petr (2019-10-29)
  This paper describes the creation of a vehicle driving simulator that collects and implements data acquired from a driver's inputs. These data are stored for future analysis of the driver and his style of driving. The paper ...
 • Dvoukomorový tester pro akumulátorové vrtačky 

  Kabátník, Václav
  Tato práce se zabývá návrhem a následnou realizací dvoukomorového testeru pro akumulátorové vrtačky. Tester obsahuje dvě komory, ve kterém se budou zařízení testovat. Součástí řešení je popis parametrů testovaných zařízení ...
 • The Dynamic Pilot Behavioral Models 

  Jirgl, Miroslav; Havlíková, Marie; Bradáč, Zdeněk (Elsevier, 2015-11-26)
  This paper presents an analysis of dynamic human behavioral models focused on the action of pilots during flight. The linear dynamic models are used for the approximation of human behavior. Although, at present, the Tustin ...
 • Elektrifikace a řízení prototypu 3D tiskárny 

  Pavelka, Martin
  Tato práce se věnuje oblasti 3D tisku. Stručně shrnuje historii, technologie a materiály. Věnuje se především konstrukčnímu řešení 3D tiskárny s funkcí automatického vykládání tiskové podložky. Výběrem elektrických komponent ...
 • Human Reliability in Man-Machine Systems 

  Havlíková, Marie; Jirgl, Miroslav; Bradáč, Zdeněk (Elsevier, 2014-11-26)
  This paper deals with description of the current state of the problem reliability analysis of human operator. It means human reliability assessment HRA in Man-Machine Systems (MMS) and description of the available human’s ...
 • Inovace laboratorních modelů "Parkoviště" 

  Pindel, Tomáš
  Tato bakalářská práce se zabývá laboratorními modely parkoviště, používanými ve výuce studentů kurzu BPGA, jejich inovací, realizací univerzálního připojení na kterékoliv PLC SIMATIC S7-1500 v laboratoři a naprogramováním ...
 • Inteligentní komponenty chytré domácnosti - SmartFlat 

  Chytil, Jiří
  Tématem práce je konstrukce periferních jednotek systému inteligentní domácnosti SmartFlat a návrh komunikačního rozhraní tohoto systému. Navrhovanými jednotkami jsou jednotka pro měření vzdušné vlhkosti a teploty, jednotka ...
 • Komunikační modul pro simulátor X-PLANE 

  Kolář, Michal
  V rámci diplomové práce byl řešen návrh komunikačního modulu pro letecký simulátor X-Plane, pomocí kterého je možné číst data ze simulátoru nebo změnit aktuální letovou situaci.
 • Laboratorní model pro simulaci řízení jednoduchého technologického procesu 

  Raška, Marek
  Předmětem této bakalářské práce je vylepšení vytvořeného fyzického simulátoru základních dynamických systémů a výběr vhodného technologického procesu k demonstraci simulace, řízení a vizualizace v rámci laboratorní výuky ...
 • Měření a vyhodnocování spotřeby zařízení IoT 

  Verčimák, Mário
  Táto práca sa zaoberá vyhodnocovaniu napájania a spotreby IoT zariadení. Ďalej sa zaoberá rozborom profilu odberu prúdu týchto zariadení ako aj rozborom vhodného napájacieho zdroja. V práci sú analyzované jednotlivé typy ...