Now showing items 1-2 of 2

  • Návrh na zlepšení hospodaření firmy 

    Jirků, Simona
    Tato bakalářská práce se zabývá hospodařením společnosti ATELIER PENTA v. o. s. Zaměřuje se na analýzu vnitřního a vnějšího prostředí. Práce je rozdělena do tří hlavních částí. Jejím cílem je navrhnout opatření ke zlepšení ...
  • Návrh pojistného portfolia pro vybranou společnost 

    Jirků, Simona
    Tato diplomová práce se zabývá návrhem vhodného pojistného portfolia pro vybranou společnost. Práce je rozdělena do 5-ti hlavních částí. Obsahuje analýzu rizik a návrh takového pojistného portfolia, díky kterému budou ...