Now showing items 1-1 of 1

  • Detekce vysokofrekvenční EEG aktivity u epileptických pacientů 

    Cimbálník, Jan
    Tato práce se zabývá automatickou detekcí vysokofrekvenčních oscilací jakožto moderního elektrofyziologického biomarkru epileptogenní tkáně v intrakraniálním EEG, jehož vizuální detekce je zdlouhavý proces, který je ovlivněn ...