Now showing items 1-5 of 5

 • Posouzení vodního díla Rouchovany za povodní 

  Vrátil, Jan
  Tato bakalářská práce se zabývá posouzením vodního díla Rouchovany za povodní. Součástí posudku je provedení kontrolních výpočtů a následné vyhodnocení bezpečné výšky hladiny v nádrži. V závěru práce jsou navrženy doporučené ...
 • Posouzení vodního díla Rouchovany za povodní 

  Vrátil, Jan
  Tato bakalářská práce se zabývá posouzením vodního díla Rouchovany za povodní. Součástí posudku je provedení kontrolních výpočtů a následné vyhodnocení bezpečné výšky hladiny v nádrži. V závěru práce jsou navrženy doporučené ...
 • Posouzení vodního díla Vacenovice za povodní 

  Svoboda, Jiří
  Předmětem této bakalářské práce je posouzení bezpečnosti vodního díla Vacenovice za povodní, a to v souladu s ČSN 75 2935. Posouzení je provedeno pro kontrolní povodňovou vlnu KPV100, PV200 a PV200 podle [13]. V úvodu ...
 • Určení bezpečné hloubky ponoru vtoku MVE Vydra 2 

  Jobánek, Stanislav
  Bakalářská práce se zabývá zpracováním výsledků měření na fyzikálním modelu vtokové části objektu MVE Vydra 2. Je vyhodnocen vliv tvaru a polohy vtoku do tlakového přivaděče MVE Vydra 2 na hladinové poměry v jeho předpolí. ...
 • Zhodnocení kapacity nízkých přelivů při převádění extrémních průtoků 

  Jobánek, Stanislav
  Diplomová práce se zabývá určením hodnot součinitelů přepadu pro běžně používané typy nízkých přelivů. Srovnání jejich hodnot s hodnotami, které vychází dle zavedených postupů. Určení kapacity nízkých přelivů při dokonalém ...