Now showing items 1-2 of 2

  • Marketingová strategie firmy Master Tool s.r.o. postavená na obchodní značce „BOPO“ 

    Jobeková, Renata
    Bakalářská práce představuje prozkoumání a popsání možností uplatnění obchodní značky na trhu v České republice. Je analyzován současný stav trhu, vliv obchodní značky na rozhodování spotřebitelů. Cílem práce je vytvořit ...
  • Návrh marketingové strategie pro firmu 

    Jobeková, Renata
    Diplomová práce se zabývá problematikou návrhu marketingové strategie pro výrobce obuvi. Na základě shromážděných teoretických východisek a analýzy současného stavu firmy byla navržena marketingová strategie, která má ...