Now showing items 1-4 of 4

 • Podnikatelský plán a jeho rizika 

  Slabý, Pavel
  Tato diplomová práce se zabývá podnikatelským plánem na založení E-sport baru. Na základě vypracování kritické analýzy rizik, marketingového výzkumu, analýzy trhu má tato práce za úkol navrhnout konkrétní plán, dle které ...
 • Posouzení vybraných ukazatelů firmy pomocí statistických metod 

  Johanides, Petr
  Diplomová práce se zabývá posouzením finanční a ekonomické situace akciové společnosti Composite Components. V první části práce jsou nejprve definována teoretická východiska práce zahrnující finanční, regresní a korelační ...
 • Posouzení vybraných ukazatelů pomocí statistických metod 

  Molík, David
  Bakalářská práce je zaměřena na posouzení vybraných ukazatelů společnosti KOPOS KOLÍN a.s., v období od roku 2012 do roku 2017 pomocí statistických metod. Práce je rozdělena na tři hlavní kapitoly. První část bakalářské ...
 • Vývoj zdanění příjmů fyzických osob ze závislé činnosti od roku 2007 do současnosti 

  Petržálková, Anna
  Bakalářská práce se zaměřuje na zdaňování příjmů ze závislé činnosti v letech 2007 až 2018, a to s přihlédnutím k platbám sociálního a zdravotního pojištění. Popisuje vývoj sazeb daně, jednotlivé příjmy osvobozené od daně, ...