Now showing items 1-2 of 2

  • Decimace polygonálních modelů 

    Johannesová, Daniela
    Při reprezentaci objektů pomocí polygonálních modelů často vznikají modely obsahující velmi vysoké množství polygonů. Pokud chceme pracovat s takovým modelem v reálném čase, tak je nutné ho zjednodušit.Proces zjednodušování ...
  • Nerealistické zobrazení videa 

    Johannesová, Daniela
    Tématem této práce je nerealistické zobrazení videa. Je zde uveden souhrn existujících technik nerealistického zobrazení a dále se práce soustředí na vybrané metody zpracování videa schopné pracovat v reálném čase. Pro ...