Now showing items 1-2 of 2

  • Rozpoznávání objektů a gest v obraze 

    Johanová, Daniela
    Tato práce je zaměřena na rozpoznávání gest ve videu. Cílem práce bylo vytvořit aplikaci, která by umožnila pomocí obyčejné webové kamery rozpoznávání malého množství gest za účelem ovládání počítače. Pro tento účel bylo ...
  • Sledování pohybu osob ve video sekvenci 

    Johanová, Daniela
    Tato bakalářská práce se zabývá detekcí postavy ve videu pomocí Kinectu. Detektor lidských postav je založený na metodě ComboHod, která využívá barevné i hloubkové informace z obrazu. Cílem práce bylo vytvořit detektor ...