Now showing items 1-13 of 13

 • Design antigravitačního trenažéru 

  Crhová, Veronika
  Diplomová práce je zaměřena na design vodních antigravitačních trenažérů, který je u současných produktů nevyhovující a má nedostatky z hlediska ergonomie. Návrh designu přístroje zohledňuje propojení s vodou a člověkem, ...
 • Design brýlí pro virtuální realitu 

  Blunár, Jan
  Tématem mé bakalářské práce je design brýlí pro virtuální realitu. Cílem je navrhnout produkt řešící problémy zjištěné u současných produktů především z ergonomického a technického hlediska. Kvůli rychle se vyvíjejícímu ...
 • Design CNC vertikálního soustruhu s průměrem upínací desky 2500 mm 

  Eliášová, Eva
  Tématem této práce je design vertikálního soustruhu o průměru upínací desky 2 500 mm. Součástí práce je analýza současných produktů s cílem vyřešení jejich nedostatků. Výsledkem je inovativní návrh zaměřený na uživatelsky ...
 • Design digitální pájecí stanice 

  Matušková, Adéla
  Předmětem této bakalářské práce je design digitální pájecí stanice, která je určena pro ruční amatérské, ale i profesionální pájení. Cílem je návrh pájecí stanice s ohledem na uživatelský komfort, bezpečnost při práci a ...
 • Design kolébkové pily 

  Ferda, Tomáš
  Tématem diplomové práce je návrh designu kolébkové pily. Náplň práce se zabývá popisem nedostatků současných řešení, z kterých vyvozuje závěry. Cílem je tedy snaha o vyvarování se zjištěným problémům a vylepšení tak kolébkové ...
 • Design kráčivého rypadla 

  Wenzl, Filip
  Tématem diplomové práce je design kráčivého rypadla. Práce se zabývá koncepčním řešením inovativní možnosti dálkového ovládání a popisuje konstrukční, technologické a ergonomické aspekty tohoto řešení s ohledem na současné trendy.
 • Design laserového řezacího stroje 

  Havala, Jakub
  Tématem této diplomové práce je designový návrh stroje pro řezání plechů. Stroj využívá k dělení materiálu laserový paprsek. Práce je zaměřena na zušlechtění estetického charakteru stroje a zároveň zahrnuje ergonomické ...
 • Design lineárního urychlovače pro onkologickou léčbu 

  Zbořil, Jan
  Tématem této diplomové práce je design lineárního urychlovače pro onkologickou léčbu. Návrh je zaměřen na vylepšení estetické stránky stroje, ale zároveň přichází s invenčním řešením, jak lépe zpřístupnit ozařování onkologicky ...
 • Design plně elektrického vstřikovacího lisu s uzavírací silou do 100 tun 

  Otevřelová, Eliška
  Práce se zabývá designem vstřikovacího lisu. V návrhu je řešen stroj s plně elektrickým pohonem a uzavírací silou nepřesahující 100 tun. Práce sestává i z analýzy produktů na současném trhu. Za hlavní cíl práce je kladeno ...
 • Design samojízdné sklízecí řezačky 

  Šimunský, Marek
  Tématem této diplomové práce je návrh samojízdné sklizecí řezačky využívající ke svému pohybu pásový podvozek. S tím se pojí změna její konstrukce, tak aby zůstaly zachovány nebo byly vylepšeny technické, estetické a ...
 • Design smykového nakladače s nosností do 1t 

  Weiser, Michael
  Tématem diplomové práce je design smykového nakladače s nosností do 1 t. Výsledkem této práce je koncepční řešení nakladače. Popisuje konstrukční, technologické, ergonomické a výtvarné aspekty s ohledem na současné trendy.
 • Design vysokotlaké myčky 

  Nyklová, Klára
  Tématem této diplomové práce je design vysokotlaké myčky určené pro hobby a poloprofesionální uživatele. Práce se zabývá analýzou současného stavu poznání, základními technickými parametry a vlastním návrhem vysokotlaké ...
 • Návrh designu vozu Mitsuoka Kit Car 

  Kratochvíl, Jaroslav
  Disertační práce se zabývá návrhem karoserie malého jednomístného vozidla (tzv. kategorie microcars), kde hnací soustava a podvozek pocházejí ze sériového provedení vozidla Mitsuoka Kit Car, které je charakteristické svou ...