Now showing items 1-2 of 2

  • Polyfunkční rodinný dům 

    John, Josef
    Tato bakalářská práce řeší novostavbu rodinného domu, pro čtyř člennou rodinu a samostatně stojící projekční či architektonickou kancelář, na území obce Palkovice. Projektová dokumentace je zpracovaná v souladu s aktuálně ...
  • Rekonstrukce městského úřadu 

    John, Josef
    Tato diplomová práce se zabývá rekonstrukcí městského úřadu v Adamově, spočívající v řešení bezbariérového užívání stavby, celkové zlepšení energetické náročnosti budovy a vytvoření nových kancelářských prostor, formou ...