Now showing items 1-6 of 6

 • Aplikace pro cyklisty v prostředí Flash (AIR) 

  Jonáš, Jiří
  Předmětem této práce je návrh a implementace mapové aplikace, která umožní zobrazovat cyklistické trasy nad mapovými podklady. Aplikace umožní vytvoření vlastní trasy, pro kterou je možné generovat výškový profil. Trasu ...
 • Mobilní aplikace pro šifrované volání 

  Jonáš, Jiří
  Práce se zabývá implementací aplikace bezpečného přenosu hlasového signálu v digitální podobě přes lokální datovou síť pro operační systém Android. Pro řízení hovoru je použit signalizační protokol SIP a pro přenos hlasových ...
 • Návrh rovnačky XRK 7-200 

  Sobotka, Jiří
  Diplomová práce Návrh rovnačky XRK 7-200 seznamuje čtenáře s typy rovnacích strojů a jejich principy. Následně jsou popsány postupy konstrukčního návrhu sedmiválcové rovnačky pro průměry tyčí 100-200 mm. Návrh se týká ...
 • Návrh rovnačky XRK 9-50 

  Hudeček, Josef
  Cílem této diplomové práce je návrh stroje pro rovnání tyčí kruhového průřezu o průměru 10 mm aţ 50 mm, délky 6 m a 9 m. Koncepce stroje je co nejjednodušší s velkým podílem svařovaných prvků.
 • Posouzení evropských systémů hlášení leteckých nehod a incidentů 

  Jonáš, Jiří
  Cílem práce je posoudit evropské systémy hlášení leteckých nehod a incidentů. Především systém hlášení v České Republice a porovnat jej se systémy v ostatních členských státech Evropské unie. Porovnání jednotlivých systémů ...
 • Vliv preventivních bezpečnostních opatření na nehodovost v leteckém provozu ČR 

  Jonáš, Jiří
  Cílem této práce je posoudit vliv bezpečnostních kampaní, které jsou vydávány ÚCL, na bezpečnost letového provozu v ČR. Posuzována je kategorie letadel 0 – 5700 kg vyjma sportovní létajících zařízení za období let 1993 – ...