Now showing items 1-1 of 1

  • Inovace pracoviště pro výrobu laboratorních pecí 

    Nevřivý, Lukáš
    Bakalářská práce se zabývá návrhem optimálního řešení výroby laboratorních pecí firmy LAC s.r.o. na základě SWOT analýzy. Po provedení podrobného rozboru současného stavu pracoviště je vytvořena standardizace konstrukce ...