Now showing items 1-20 of 74

 • Implementace pasivních optických sítí 

  Klaška, Patrik
  Tato bakalářská práce je zaměřena na zhotovení kompletního návrhu optické přístupové sítě pro nově vznikající zástavbu, později i připojení dalších lokalit, v obci Hrušky blízko města Slavkov u Brna. Hlavním cílem práce ...
 • Implementace VoIP systému 3CX 

  Sommer, Vojtěch
  Cílem této bakalářské práce je vysvětlení VoIP a popis implementace ve firemním prostředí. Firma, která toto řešení zvolila, přechází na toto řešení ze zastaralých pevných linek. Práce je rozdělena na teoretické vysvětlení ...
 • Návrh a konfigurace redundantní zabezpečené WAN sítě prostřednictvím internetu pro zdravotnickou záchrannou službu 

  Pinčák, Michal
  Cieľom tejto diplomovej práce je vytvorenie návrhu redundantnej zabezpečenej VPN WAN siete pre Zdravotnícku záchrannú službu Pardubického kraja. Východiskom práce je analýza súčasného stavu firemnej počítačovej siete, ktorý ...
 • Návrh autentizace uživatelů ve společnosti 

  Klaška, Patrik
  Tato diplomová práce je zaměřena na zhotovení funkčního procesu autentizace uživatelů do počítačové sítě ve společnosti Wistron InfoComm s.r.o. a pojednává o problematice, týkající se tohoto procesu. Hlavním cílem práce ...
 • Návrh komunikační infrastruktury firmy ABC 

  Sedlák, Petr
  Bakalářská práce se zabývá návrhem komunikační infrastruktury reálné firmy ABC. Návrh se týká kabeláže, zařízení potřebných pro chod datové sítě a okrajově jsou zmíněny i servery. V práci je zmíněna teorie a způsob její ...
 • Návrh komunikační infrastruktury ve společnosti 

  Václavík, Marek
  Bakalářská práce se zaměřuje na analýzu současného stavu infrastruktury komunikačního systému v konkrétním podniku a následném návrhu nového řešení komunikačního systému. Specifikuje veškeré prvky komunikačních systémů, ...
 • Návrh komunikační síťové infrastruktury administrativní budovy 

  Guzma, Martin
  Bakalárska práca sa zaoberá návrhom počítačovej siete pre administratívnu budovu v plánovanej výstavbe. Východiskami návrhu sú v prvom rade požiadavky budúceho vlastníka a pôdorys stavby. V práci sú ďalej popísané postupy ...
 • Návrh laboratoře pro výuku kritických infrastruktur 

  Chudý, Martin
  Tato bakalářská práce se zabývá návrhem počítačové sítě především na úrovní fyzické vrstvy ISO/OSI modelu. Návrh je určen pro výstavbu nové učebny kritických infrastruktur. V rámci učebny je třeba vyřešit výběr přenosových ...
 • Návrh malé počítačové sítě 

  Bátora, Peter
  Cílem této práce je analyzovat současný stav počítačové sítě firmy a jeho požadavky na zlepšení sítě, poté navrhnout potřebné změny a způsob jejich realizace. Součástí práce bude také popis jednotlivých vhodných komponent ...
 • Návrh nové síťové infrastruktury pro Domov mládeže 

  Pexa, Marek
  Bakalářská práce se zabývá návrhem a zapojením přístupových bodů pro potřeby Domova mládeže. Dále také návrhem datových zásuvek pro 4. patro budovy. Vychází z analýzy, která byla provedena a z požadavků investora. Práce ...
 • Návrh optické sítě ve městě Revúca 

  Antalík, Dominik
  Bakalárska práca sa zaoberá návrhom optickej siete s variantom ukončenia optického vlákna až u koncového zákazníka v domácnosti. Použitá technológia je v súčasnosti najmodernejšia so šírkou pásma dostatočnou pre spoľahlivý ...
 • Návrh počítačové sítě do nového prostoru firmy 

  Štetina, Patrik
  Cílem této bakalářské práce je navrhnout novou počítačovou sít pro firmu, která se stěhuje do nových prostor. Bakalářská práce je rozdělena do tří částí. První část se týká analýzy současného stavu. Další část je věnovaná ...
 • Návrh počítačové sítě hračkářství 

  Marek, Milan
  Bakalářská práce je především zaměřena na návrh funkční počítačové sítě na pobočce hračkářství. Má analyzovat současný stav počítačové sítě a na základě této analýzy je zrealizováno vlastní řešení. Řešení musí být proveditelné ...
 • Návrh počítačové sítě multimediální domácnosti 

  Herman, Jaromír
  Předmětem bakalářské práce je návrh počítačové sítě multimediální domácnosti na základě požadavků investora. Bakalářská práce je rozdělena do tří částí. První část obsahuje teoretická východiska problematiky návrhu počítačové ...
 • Návrh počítačové sítě na pobočce celní správy v Martině 

  Mihálik, Andrej
  Cieľom mojej bakalárskej práce je návrh sieťovej infraštruktúry pre pobočku colnej správy v Martine. Vychádzam zo stavebného plánu, aktuálneho stavu, požiadaviek užívateľov a taktiež zohľadňujem aj finančné možnosti ...
 • Návrh počítačové sítě nového sídla společnosti 

  Skoupý, Michael
  Předmětem bakalářské práce je návrh projektového řešení univerzální kabeláže v novém sídle společnosti. Projekt je založen na analýze stávajícího řešení s přihlédnutím k novým požadavkům na základě teoretické analýzy. ...
 • Návrh počítačové sítě pre Veterinárny ústav Zvolen 

  Pinčák, Michal
  Cieľom práce je vytvorenie návrhu počítačovej siete pre Veterinárny ústav Zvolen. Obsahom bakalárskej práce je analýza súčasného stavu, ktorý bol vyhodnotený ako nevyhovujúci. Výsledkom je návrh riešenia, ktoré spĺňa ...
 • Návrh počítačové sítě pro budovu pošty 

  Valášková, Martina
  Táto bakalárska práca pojednáva o problematike kompletného návrhu počítačovej siete pre základnú školu, ktorej areál tvoria dve budovy. Podkladom je analýza súčasného stavu, ktorá vychádza z konzultácii s miestnym správcom ...
 • Návrh počítačové sítě pro budovu základní školy 

  Novák, David
  Bakalářská práce se zaměřuje na problematiku navrhování počítačových sítí, navrhuje konkrétní řešení pro budovu základní školy. Práce popisuje postup při navrhování počítačové sítě a přípravy, jaké musí škola udělat, před ...
 • Návrh počítačové sítě pro budovu základní školy 

  Dzurdzíková, Kristína
  Táto bakalárska práca pojednáva o problematike kompletného návrhu počítačovej siete pre základnú školu, ktorej areál tvoria dve budovy. Podkladom je analýza súčasného stavu, ktorá vychádza z konzultácii s miestnym správcom ...