Now showing items 1-1 of 1

  • Ekonomická efektivnost systémové elektroinstalace 

    Jorda, Martin
    Tato diplomová práce se snaží ukázat rozdíly jednak mezi obyčejnou zastaralou domovní elektro-instalací a klasickou elektroinstalací používanou dnes, ale dále také mezi touto „klasickou“ do-movní elektroinstalací a tzv. ...