Now showing items 1-20 of 28

 • DŮM NA HRANĚ - Valašské Meziříčí, ulice Sokolská 

  Petráková, Kamila
  Celý koncept navrženého objektu si pohrává s jedním z bodů moderní architektury od Le Corbusiera. A to vytvoření střešní zahrady, která nahrazují zeleň, kterou dům místu odebral.
 • DŮM NA HRANĚ - Valašské Meziříčí, ulice Sokolská 

  Turcovský, Štefan
  Projekt rešpektuje a naväzuje na dané prostredie. Jasne definuje miesto, charakterizované vzťahmi v okolí. Výtvarne a funkčne vytvára dve samostatné hmoty, ktoré sú však navzájom prepojenené medzipriestorom. Námestie plynule ...
 • DŮM NA HRANĚ - Valašské Meziříčí, ulice Sokolská 

  Liptáková, Jana
  Navrhnutá budova má za cieľ zapadnúť do historickej časti mesta, využiť motívy jej historickej zástavby a moderne ich stvárniť. Návrh ma za úlohu doplniť chýbajúcu časť mesta a historickému centru jeho vonkajšiu formu. ...
 • DŮM NA HRANĚ - Valašské Meziříčí, ulice Sokolská 

  Lukačovič, Adam
  Nadviazanie na mestskú štruktúru, historickú a súdobú zároveň. Verejný priestor ako nový prechod z mesta do centra.Oživenie charakteru historickej hradby a uzatvorenie mestského okruhu.
 • LABORARTORY BRNO 

  Kříž, Petr
  Galerie architektury, umění a designu. Nachází se na brněnské okružní třídě. Nároží křížení ulic Milady Horákové a Koliště. Budova doplňuje linie ulic a zdůrazňuje svůj akcent - nároží, zkosením. Budova galerie vychází z ...
 • LABORARTORY BRNO 

  Lukášová, Petra
  Navržený objekt se nachází na nárožní parcele ulic Milady Horákové a Koliště. Tato parcela souvisí s nedalekým zeleným okruhem, na němž se nacházejí stavby veřejného charakteru. Byl zde vytvořen návrh na kompaktní zástavbu ...
 • Městská knihovna v Přerově 

  Liškutínová, Hana
  Nová knihovna pro Přerov má nahradit stávající zchátralou a prostorově, hygienicky i funkčně nevyhovující současnou pobočku. na námi zvolené lokalitě navrhujeme knihovnu současných standartů.
 • Městská knihovna v Přerově 

  Holas, Jakub
  Dvě desky, dvě hmoty. Sokl versus předsazená hmota samotné knihovny. Tektonický princip sloup-architráv se snoubí s Corbusierovským Dom-inem, konstrukce je čitelná navenek. Horní hmota knihovny dominuje i vnitřním prostorem. ...
 • Městská knihovna v Přerově 

  Sojáková, Táňa
  Diplomová práce na téma Městská knihovna v Přerově řeší problematiku nové knihovny pro Přerov. Práce navazuje na předdiplomní projekt strategie pro knihovnu, která hledala vhodnou lokalitu pro zamýšlenou stavbu. Diplomová ...
 • Městská knihovna v Přerově 

  Stehlík, Ondřej
  Diplomová práce na téma Městská knihovna v Přerově řeší problematiku nové knihovny pro Přerov. Práce navazuje na předdiplomní projekt strategie pro knihovnu, která hledala vhodnou lokalitu pro zamýšlenou stavbu. Diplomová ...
 • Městská knihovna v Přerově 

  Steuer, Pavel
  Diplomová práce na téma Městská knihovna v Přerově řeší problematiku nové knihovny pro Přerov. Práce navazuje na předdiplomní projekt strategie pro knihovnu, která hledala vhodnou lokalitu pro zamýšlenou stavbu. Diplomová ...
 • Městská knihovna v Přerově 

  Jarolímek, Adam
  Knihovna je umístěna na hlavních pěších trasách do centra města mezi parkem a ulicí a je koncipovaná jako brána do parku. Hlavní vnitřní prostor je tři podlaží vysoká čítárna, která propojuje exteriér a vyšší podlaží.
 • MĚSTSKÝ DŮM NA NÁBŘEŽÍ V PŘEROVĚ 

  Hátlová, Tereza
  Městský dům na nábřeží v Přerově tvoří dvě hmoty. Území se nachází na rohu ulic Brabansko a Malá Dlážka.Blízko centrální části města Přerova. Objekt je polyfunkční, obsahuje tyto funkce: bydlení, parkování, kavárna, kanceláře.
 • MĚSTSKÝ DŮM NA NÁBŘEŽÍ V PŘEROVĚ 

  Karasová, Miroslava
  Území se nachází na rohu ulic Brabansko a Malá Dlážka, blízko centrální části města Přerova. Městský dům na nábřeží v Přerově tvoří dvě hmoty. Objekt je polyfunkční, obsahuje tyto funkce: parkování, obchody, kavárna, ...
 • MĚSTSKÝ DŮM NA NÁBŘEŽÍ V PŘEROVĚ 

  Zdražilová, Jana
  Jedná se o polyfunkční městský dům ve městě Přerově na nároží ulic Brabansko a Malá Dlážka. Nachází se na nábřeží a z pozemku je nádherný výhled na historické centrum. Mým záměrem bylo postavit dům, který bude respektovat ...
 • Městský polyfunkční dům na ulici Křížová, Brno 

  Doležel, Martin
  URBANISMUS A ARCHITEKTURA Celý blok, který byl až do poslední velké asanace uzavřený, byl součástí původní urbanistické struktury Starého Brna. Poloha ulic Křížová, Václavská a zaniklá Klášterní, které vymezují tento blok ...
 • Městský polyfunkční dům na ulici Křížová, Brno 

  Rozinek, Jiří
  Projekt městského polyfunkčního domu na ulici Křížová řeší zastavění komplikované proluky na konci ulice hned u Mendlova náměstí. Cílem návrhu bylo vytvořit stavbu která by vhodně doplnila stávající strukturu bloku. Koncept ...
 • Městský polyfunkční dům na ulici Křížová, Brno 

  Janková, Kateřina
  Městský polyfunkční dům s luxusními byty, který vnáší do lokality nový přístup k modernímu bydlení na dobře dostupném místě. Budova reaguje na členitost protější uliční fronty svými "zuby", odlišuje materiálově i výtvarně ...
 • NOVÉ NA STARÉ – Brno, nároží Bratislavská - Stará 

  Ličmanová, Eva
  Tématem práce je nárožní proluka na ulicích Bratislavská a Stará v Brně. Lokalitě chybí veřejné prostory, proto navržení budovy vytváří veřejný prostor se dvěma charaktery - náměstí a malý park. Objekty vytváří dvě nová ...
 • NOVÉ NA STARÉ – Brno, nároží Bratislavská - Stará 

  Drnovská, Adéla
  Úkolem bylo navrhnout polyfunkční dům na křižovatce ulic Stará a Bratislavská s více než 60-ti procenty hpp věnovaných bydlení. Součástí zadání bylo vyjádřit se k otázce veřejného prostoru. Můj návrh vytváří nové náměstí ...