Now showing items 1-15 of 15

 • DŮM NA HRANĚ - Valašské Meziříčí, ulice Sokolská 

  Liptáková, Jana
  Navrhnutá budova má za cieľ zapadnúť do historickej časti mesta, využiť motívy jej historickej zástavby a moderne ich stvárniť. Návrh ma za úlohu doplniť chýbajúcu časť mesta a historickému centru jeho vonkajšiu formu. ...
 • DŮM NA HRANĚ - Valašské Meziříčí, ulice Sokolská 

  Petráková, Kamila
  Celý koncept navrženého objektu si pohrává s jedním z bodů moderní architektury od Le Corbusiera. A to vytvoření střešní zahrady, která nahrazují zeleň, kterou dům místu odebral.
 • LABORARTORY BRNO 

  Kříž, Petr
  Galerie architektury, umění a designu. Nachází se na brněnské okružní třídě. Nároží křížení ulic Milady Horákové a Koliště. Budova doplňuje linie ulic a zdůrazňuje svůj akcent - nároží, zkosením. Budova galerie vychází z ...
 • Městská knihovna v Přerově 

  Jarolímek, Adam
  Knihovna je umístěna na hlavních pěších trasách do centra města mezi parkem a ulicí a je koncipovaná jako brána do parku. Hlavní vnitřní prostor je tři podlaží vysoká čítárna, která propojuje exteriér a vyšší podlaží.
 • Městská knihovna v Přerově 

  Stehlík, Ondřej
  Diplomová práce na téma Městská knihovna v Přerově řeší problematiku nové knihovny pro Přerov. Práce navazuje na předdiplomní projekt strategie pro knihovnu, která hledala vhodnou lokalitu pro zamýšlenou stavbu. Diplomová ...
 • Městská knihovna v Přerově 

  Steuer, Pavel
  Diplomová práce na téma Městská knihovna v Přerově řeší problematiku nové knihovny pro Přerov. Práce navazuje na předdiplomní projekt strategie pro knihovnu, která hledala vhodnou lokalitu pro zamýšlenou stavbu. Diplomová ...
 • Městská knihovna v Přerově 

  Liškutínová, Hana
  Nová knihovna pro Přerov má nahradit stávající zchátralou a prostorově, hygienicky i funkčně nevyhovující současnou pobočku. na námi zvolené lokalitě navrhujeme knihovnu současných standartů.
 • MĚSTSKÝ DŮM NA NÁBŘEŽÍ V PŘEROVĚ 

  Hátlová, Tereza
  Městský dům na nábřeží v Přerově tvoří dvě hmoty. Území se nachází na rohu ulic Brabansko a Malá Dlážka.Blízko centrální části města Přerova. Objekt je polyfunkční, obsahuje tyto funkce: bydlení, parkování, kavárna, kanceláře.
 • Městský polyfunkční dům na ulici Křížová, Brno 

  Rozinek, Jiří
  Projekt městského polyfunkčního domu na ulici Křížová řeší zastavění komplikované proluky na konci ulice hned u Mendlova náměstí. Cílem návrhu bylo vytvořit stavbu která by vhodně doplnila stávající strukturu bloku. Koncept ...
 • Městský polyfunkční dům na ulici Křížová, Brno 

  Doležel, Martin
  URBANISMUS A ARCHITEKTURA Celý blok, který byl až do poslední velké asanace uzavřený, byl součástí původní urbanistické struktury Starého Brna. Poloha ulic Křížová, Václavská a zaniklá Klášterní, které vymezují tento blok ...
 • NOVÉ NA STARÉ – Brno, nároží Bratislavská - Stará 

  Dulíková, Anna
  Celý objekt obsahuje v prízemí prenajímateľné priestory. V druhom až piatom poschodí sa nachádzajú byty v dvoch hmotách. Byty sú určené pre mladé páry, študentov či menšie rodiny. Celá hmota domu je stvárnená v kontraste ...
 • Obytný soubor na ul. Pastviny v Brně - Komíně 

  Sluková, Marianna
  Návrh obytného souboru na pozemku v ulici Pastviny v Komíně. Soubor se skládá z rodinných domů a dvou bytových domů.
 • Společensko-kulturní centrum s radnicí v Kohoutovicích 

  Olivíková, Barbora
  Hlavním cílem celého návrhu radnice bylo vyřešit otázku kombinace provozu společensko-kulturního centra a radnice. Využít flexibilitu a víceúčelovost a provázat jednotlivé provozy tak, aby fungovaly co nejlépe. Co se týče ...
 • Společensko-kulturní centrum s radnicí v Kohoutovicích 

  Žižková, Karolína
  Předmětem diplomové práce je zpracování studie návrhu společensko-kulturního centra s radnicí. Řešená lokalita se nachází v severní části městského obvodu Brno Kohoutovice. Práce se zabývá analýzou lokality a vhodným ...
 • Společensko-kulturní centrum s radnicí v Kohoutovicích 

  Nedbalová, Adéla
  Cílem diplomové práce je vypracování návrhu nového společensko-kulturního centra, které bude kromě většího společensko-kulturního sálu obsahovat také prostory radnice městské části a veškeré potřebné zázemí. Vhodné se jeví ...