Now showing items 1-3 of 3

 • Návrh předpjaté stropní konstrukce 

  Juříček, Lukáš
  Diplomová práce se zabývá návrhem předpjaté betonové membrány z lehkého betonu. Betonová konstrukce působí v interakci s nosnou ocelovou konstrukcí, kterou je podporována. Byla provedena jedna varianta řešení, která byla ...
 • Předpjatý silniční most v obci Staré Město 

  Juříček, Lukáš
  Práce se zabývá návrhem hlavní nosné konstrukce betonového mostu převádějící pozemní komunikaci přes řeku Krupou ve Starém Městě.Jedná se o most o jednom poli a rozpětí 14,995 metrů.Pro další výpočet byla vybrána dodatečně ...
 • Rámový most o jednom poli 

  Černý, Pavel
  Cílem této bakalářské práce je návrh mostu přes řeku. Byly vypracovány tři varianty přemostění. Konstrukce byla navržena jako rámový most o jednom poli s rozpětím 24,0 m. Výpočet účinků zatížení je proveden v progamu Scia ...