Now showing items 1-2 of 2

  • Extrémně nízkocyklová únavová životnost slitin neželezných kovů 

    Judas, Jakub
    Tato diplomová práce se zabývá studiem chování hliníkové slitiny 2024-T351 v oblasti nízkocyklové a extrémně nízkocyklové únavy. Zkušební vzorky byly nejdříve podrobeny kvazistatickému namáhání v tahu a tlaku s cílem určit ...
  • Únavové charakteristiky kompozitů s kovovu matricí (MMC) 

    Judas, Jakub
    Tato bakalářská práce se zabývá analýzou únavových charakteristik hybridního kompozitu s hořčíkovou matricí QE22 vyztuženého vlákny Al2O3 a částicemi SiC. Zkušební vzorky kompozitu, připravené metodou infiltrace preformy ...