Now showing items 1-2 of 2

  • Řídící a diagnostický systém sběrnice I2C 

    Juhás, Miloš
    Cieľom diplomovej práce je návrh a realizácia analyzátora zbernice I2C. Stručne je popísaný protokol zbernice I2C ako aj spôsob pripojenia zariadení ku zbernici. Ďalej sú definované základné požiadavky na analyzátor zbernice ...
  • Senzorový systém pro mobilní robot 

    Juhás, Miloš
    V bakalárskej práci sú spracované základné teoretické poznatky potrebné pri návrhu senzorového systému pre malého mobilného robota a navrhnutý vlastný senzorový systém. Práca popisuje princíp činnosti taktilných, ...