Now showing items 1-2 of 2

  • Měření a modelování pokrytí bezdrátových sítí 

    Julínek, Pavel
    Tato diplomová práce popisuje mobilní komunikační systémy GSM a UMTS včetně principu fungování těchto systémů. Dále se zabývá problematikou GPS a určení polohy pomocí tohoto systému. Je zde také popsána problematika ztrát ...
  • Šíření signálů mobilních komunikačních systémů 

    Julínek, Pavel
    Tato práce popisuje základní princip funkce mobilních komunikačních systémů. Blíže jsou zde popsány systémy GSM, UMTS. Práce se zabývá zejména problematikou ztrát při šíření signálu, které nastávají mezi vysílačem a ...