Now showing items 1-2 of 2

  • Návrh na změnu a rozšíření marketingových aktivit v realitní kanceláři 

    Julinová, Martina
    Předložená diplomová práce se zabývá marketingovým mixem, který je v realitní kanceláři VL REALITY s.r.o. v současné době aplikován. Na základě teoretických východisek a komplexní analýzy vybrané společnosti jsou pak v ...
  • Návrh na změnu systému odměňování zaměstnanců 

    Julinová, Martina
    Bakalářská práce se zabývá návrhem na zlepšení a zefektivnění systému odměňování ve vybrané společnosti včetně rozvoje jejich zaměstnanců a zlepšení jejich motivace. Východiskem je zpracování teoretické části, která je ...