Now showing items 1-16 of 16

 • Bytový dům v Havlíčkově Brodě 

  Bočková, Veronika
  Bakalářská práce řeší projekt bytového domu a řadových garáží v Havlíčkově Brodě v ulici Rozkošská na parcelách č. 659/39 a 659/1, které jsou mírně svažité. Bytový dům je částečně podsklepený, má tři nadzemní a jedno ...
 • Bytový dům v Pacově 

  Hentschelová, Tereza
  Cílem bakalářské práce je vypracování projektové dokumentace pro provádění stavby bytového domu v Pacově, který se nachází v kraji Vysočina. Jedná se o nepodsklepený objekt se třemi nadzemními podlažími a jedním hlavním ...
 • Bytový dům, Okříšky 

  Hobzová, Klára
  Tato bakalářská práce se zabývá návrhem bytového domu nacházejícím se v katastrálním území městyse Okříšky (709778). Bytový dům je navržen jako dvoupodlažní podsklepený objekt s plochou jednoplášťovou střechou. Je zde 5 ...
 • Modulární rodinný dům 

  Julinová, Patricie
  Cílem mé práce bylo vytvořit rodinný dům ve svahu s plochou střechou z moderní netradiční technologie ocelových rámových modulů. Rodinný dům je částečně podsklepený. Podsklepená část je zděná a slouží jako hlavní vstup do ...
 • Návrh opatření pro snížení energetické náročnosti prodejny potravin 

  Julinová, Patricie
  Diplomová práce se zabývá opatřením pro snížení energetické náročnosti prodejny potravin. Modelová prodejna potravin je energeticky vyhodnocena dle doporučených hodnot norem a dle skutečných spotřeb. Hodnoty jsou porovnány. ...
 • Rodinný dům 

  Kabátová, Eliška
  Předmětem této bakalářské práce je vypracování projektové dokumentace pro novostavbu jednopodlažního částečně podsklepeného rodinného domu v Ocmanicích. Stavba bude sloužit pro bydlení čtyřčlenné rodiny. Suterén a první ...
 • Rodinný dům 

  Žajdlík, Tomáš
  Předmětem této bakalářské práce je vypracování návrhu rodinného domu v Brně – Přízřenicích. Zadáním bylo vypracování projektové dokumentace pro provádění stavby. Objekt je dispozičně řešen ve dvou nadzemních podlažích a ...
 • Rodinný dům 

  Fixelová, Veronika
  Předmětem bakalářské práce je návrh a vypracování projektové dokumentace pro provedení stavby rodinného domu v Brně – Přízřenicích. Objekt má dvě nadzemní podlaží a jedno podlaží podzemní. Nosný systém je řešen z vápenopískových ...
 • Rodinný dům 

  Draštíková, Lucie
  Bakalářská práce se zabývá projektovou dokumentací rodinného domu. Objekt je situován v obci Hořice, které se nachází na území Královehradeckého kraje. Rodinný dům je navržen jako dvoupodlažní, nepodsklepený objekt ze ...
 • Rodinný dům 

  Homola, Jan
  Předmětem mé bakalářské práce je návrh a zpracování projektové dokumentace novostavby rodinného domu, který se nachází ve vesnici Dambořice. Objekt se nachází v katastrálním území Dambořice. Jedná se o dvoupodlažní, částečně ...
 • Rodinný dům - dřevostavba 

  Miletín, Jan
  Předmětem této práce je dřevostavba dvoupatrového nepodsklepeného rodinného domu s garáží pro dvě vozidla v k.ú. Rozdrojovice. Rodinný dům je navržen s ohledem na okolní výstavbu a danou lokalitu. Objektu bude sloužit pro ...
 • Rodinný dům s advokátní kanceláří 

  Prosnanová, Dominika
  Cieľom bakalárskej práce je návrh rodinného domu s prevádzkou advokátskej kancelárie. Jedná sa o dva samostatne stojace objekty. Rodinný dom má dve nadzemné podlažia a suterén. Prevádzka je navrhnutá ako jednopodlažný ...
 • Rodinný dům s fotoateliérem 

  Kladiva, František
  Předmětem této bakalářské práce je nepodsklepená novostavba rodinného domu s obytným podkrovím v obci Bošovice, katastrální území Bošovice. Stavba je z větší části provedena jako dřevostavba, se zděnou garáží pro 2 vozidla. ...
 • Rodinný dům s provozovnou 

  Kandráčová, Miroslava
  Předkládaná bakalářská práce řeší objekt dvoupodlažního rodinného domu s malou provozovnou kavárny s kapacitou do dvacet hostů. Jedním z problémů, kterým se v tomto projektu zabývám, je konstrukční propojení objektů, aniž ...
 • Rodinný dům s provozovnou 

  Chalupa, Marek
  Cílem bakalářské práce je zpracování projektové dokumentace pro novostavbu rodinného domu s provozovnou v obci Jakubov u Moravských Budějovic. Rodinný dům je částečně podsklepený se dvěma nadzemními podlažími. Do objektu ...
 • Rodinný dům s provozovnou 

  Zajícová, Dagmar
  Předmětem bakalářské práce je návrh a vypracování prováděcí dokumentace rodinného domu s provozovnou, blíženi zubní ordinací. Objekt je umístěn v rozvojové oblasti jižně od centra obce Babice u Uherského Hradiště, kde se ...